TRIANONAKTIEN

Den 21 juni noterades Trianons B-aktier på Nasdaq First North Premier. I samband med noteringen har Trianon genomfört en nyemission i syfte att underlätta bolagets fortsatta utveckling och expansion - läs mer under sidan "Notering & nyemission 2017". Aktien handlas under kortnamnet TRIAN B.

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER DEN 29 DECEMBER 2017 Summa Innehav Innehav % Röster %
Olof Andersson Förvaltnings AB 10 531 576 30,65% 35,45%
Briban Invest AB 10 521 572 30,62% 35,43%
Grenspecialisten Förvaltning AB 2 083 334 6,06% 4,34%
Mats Cederholm, privat och via bolag 1 343 185 3,91% 4,21%
Länsförsäkringar Fastighetsfond 1 288 600 3,75% 2,68%
LMK Stiftelsen, direkt och via kapitalförsäkring* 1 250 000 3,64% 2,60%
Danica Pension Försäkringar AB 558 548 1,63% 1,16%
Bank Of New York Mellon, Fidelity Rutland 448 221 1,30% 0,93%
Idoffs Fastighets AB 410 000 1,19%   0,85%
PriorNilsson Yield 405 332 1,18% 0,84%
Övriga aktieägare 5 525 132 16,07% 11,51%
Totalt 34 365 500 100% 100%

* 835 000 aktier ägs via kapitalförsäkring

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER DEN 30 JUNI 2017 Summa Innehav Innehav % Röster %
Olof Andersson Förvaltnings AB 10 531 576 30,65% 35,45%
Briban Invest AB 10 521 572 30,62% 35,43%
Grenspecialisten Förvaltning AB 2 083 334 6,06% 4,34%
Mats Cederholm, privat och via bolag 1 343 185 3,91% 4,21%
Länsförsäkringar Fastighetsfond 1 288 600 3,75% 2,68%
LMK Stiftelsen, direkt och via kapitalförsäkring* 1 250 000 3,64% 2,60%
Danica Pension Försäkringar AB 699 795 2,04% 1,46%
Bank Of New York Mellon, Fidelity Rutland 449 996 1,31% 0,94%
Madrague Capital SCA SICAV-SIF-, Madrague 427 352 1,24% 0,89%
Idoffs Fastighets AB 410 000 1,19% 0,85%
Övriga aktieägare 5 360 090 15,59% 11,15%
 Totalt 34 365 500 100% 100%

*835 000 aktier ägs via kapitalförsäkring

Totalt antal aktier

A-aktier 1 521 118

B-aktier 32 844 382

Summa 34 365 500

 

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank AB.

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – info@trianon.se