Migrationsverket utökar sina lokaler hos Trianon

PRESSMEDDELANDE 2017-07-04

Migrationsverket utökar sina lokaler hos Trianon

Trianon har tecknat ett nytt hyresavtal gällande utökad kontorsyta för Migrationsverket i fastigheten Gunghästen 1 på Jägersro i Malmö. I fastigheten hyr Migrationsverket sedan tidigare lokaler för ankomstboende, registrering och kontor.
Den ursprungliga ytan på 7 137 kvm är utökad med 541 kvm vilket ger en ny uthyrd yta på totalt    7 678 kvm.  Hyresvärdet uppgår till 1,1 mkr och hyrestiden är till och med 2020-09-30
– Vi är glada att kunna fortsätta och utveckla vår hyresrelation med Migrationsverket och erbjuda en bra lösning när de nu behöver större lokaler, säger Olof Andersson, VD i Fastighets AB Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: Olof Andersson, VD Telefon: 040 611 34 97 E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig Telefon: 040 611 34 85 E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar, efter förvärvet av Entréfastigheterna, 44 fastigheter om drygt 220 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 41 procent bostäder och 59 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2017 på cirka 3,8 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. 

För mer information se: www.trianon.se