Trianon hyr ut till Folktandvården Skåne på Entré i Malmö

PRESSMEDDELANDE 2017-10-25, 08.00

Trianon hyr ut till Folktandvården Skåne på Entré i Malmö

Trianon har tecknat hyresavtal med Region Skåne om lokal för Folktandvården Skåne i den nyrenoverade delen av Entré.
Folktandvården Skåne flyttar in i lokaler om 700 kvm på Entré och kommer att ha ingång både från Pilgatan och direkt från Värnhemstorget. Kontraktet löper på 15 år och inflyttning beräknas att ske under mars 2018.
Trianons långsiktiga plan för köpcentrumet bygger på ett ökat fokus på kultur, upplevelser, aktiviteter, service och närhandel. Som en del av denna plan har Trianon ingått en avsiktsförklaring med Malmö stad som innebär att staden avser att verka för att teckna hyresavtal i Entréfastigheterna för samhällsservice och kultur.
”Uthyrningen till Region Skåne passar bra in i vår långsiktiga plan att skapa möjligheter för mötesplatser med fokus på kultur, handel och samhällsservice” säger Olof Andersson VD på Trianon.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97
E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
Telefon: 040 611 34 85
E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

OM TRIANON
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 44 fastigheter om 223 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 50 procent bostäder och 50 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2017 på cirka 4,6 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.
Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20.
För mer information se: www.trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017, kl 08.00.