Trianon tillträder etapp 2 och 3 i Oxie

Idag den 1 november 2017 slutfördes affären avseende fastigheterna Lerteglet 1 och Murteglet 1 i Oxie. Marken som idag tillträds är belägen mellan Oxie station och Oxie centrum och kommer att bebyggas med cirka 140 lägenheter.

Trianon har som tidigare meddelats för avsikt att utöka nybyggnationen i Oxie med ytterligare två etapper. Genom tillträdet av marken på fastigheterna Lerteglet 1 och Murteglet 1 i Oxie så fortskrider planerna på nybyggnation av ytterligare cirka 140 lägenheter mellan Oxie station och Oxie centrum. Dessa planeras att färdigställas under fjärde kvartalet 2019 samt första kvartalet 2020. Inom samma detaljplan uppför Trianon för närvarande 100 lägenheter på en angränsande fastighet med planerad inflyttning under andra kvartalet 2018.
”Genom tillträdet av ytterligare två etapper i Oxie fortsätter vi vår strategi att öka vårt bostadsinnehav genom att bygga fler lägenheter vid Oxie station. Detta innebär att vi mer än fördubblar de 100 lägenheterna vi har i produktion där idag” säger Olof Andersson VD på Trianon.