BOSTAD

Våra lägenheter hittar du i områdena City, Limhamn, Slottsstaden, Hermodsdal, Lindängen, Oxie, Burlöv och Skurup!

Vi kan erbjuda allt från sekelskiftesvåningar till funkis, nyproduktion och 70-talslägenheter. Trianon arbetar hållbart både socialt, miljömässigt och ekonomiskt och ett av våra mål är att bygga lägenheter med rimlig hyra, så att alla som har ett jobb har råd att flytta in. Ett annat är att när vi renoverar våra lägenheter, gör vi det på en nivå så att de befintliga hyresgästerna har råd att bo kvar, alternativ uppgradera till en större lägenhet i takt med att familjen växer.

Som befintlig hyresgäst hittar du svar på de vanligaste frågorna i vår FAQ, och klickar du på blanketter hittar du bland annat uppsägningsformulär och ansökan om andrahandsuthyrning.

Hittar du inte det du söker är du alltid välkommen att kontakta oss på 040-611 34 00.

 

Här hittar du våra lägenheter

BOPLATS SVERIGE

Boplats Syd

 

 

 

Information om behandling av personuppgifter när bostad söks.

De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter som referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.

Uppgifterna kommer endast att behandlas inom bostadsföretaget. Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av personuppgifter som behandlas.

Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande. Detta gäller också om din ansökan om bostad avslås. Om skälet till att ansökan avslagits är att du inte kunnat godtas på grund av misskötsamhet i ett tidigare boende, bevaras dock uppgifterna under tre månader efter avslagsbeslutet.

 

 

VI BYGGER NYTT

Vid Oxie station har vi nu färdigställt totalt 220 planerade lägenheter företrädesvis av mindre storlek och inflyttningsstart var i april 2018. Projektet har utförs tillsammans med en samarbetspartner.

 

Sege Park ska bli ”Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling” och upp till 800 nya bostäder ska finnas i området inom 10 år. Här planerar vi att kunna bygga 80-100 nya lägenheter med tillhörande odlingslotter och innovativa gröna lösningar på attraktivt läge. Byggstart 2021 som det ser ut nu.

 

Rosengård är ett spännande område med framtiden för sig. En ny markplansöversikt görs för att frigöra mer yta för bostäder genom förtätning. Under 2020 påbörjar vi en utbyggnad av Rosengårds Bibliotek som ska bi dubbelt så stort. Vi hoppas även kunna påbörja byggnation av lägenheter under Q4 2020.

 

En förtätning av Vårsången är klar med 156 nya lägenheter. Vår målsättning är att bygga minst 500 nya bostäder i Malmö inom en femårsperiod.

Lager 51
Lager 50
varsangen-6-1
Lager 48

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]