BOSTAD

Du som bor i våra fastigheter ska känna trygghet och stolthet över ditt boende. Det ska finnas utrymme för både vardag och fest, egentid och tid tillsammans, i nuet och i framtiden. Vi hoppas att vi kan hjälpa dig att hitta din bostad i Malmö.  Den plats du kallar hemma.

 

I första hand hyr vi ut via Boplats Syd, men i de fall bostäderna ej blir uthyrda via dem förmedlar vi lägenheterna själva. Det kan därför vara en idé att skicka in en spontanansökan direkt till oss. I ansökan fyller du i vilket område du är intresserad av, hur stor lägenhet som önskas och vilken maxhyra du kan tänka dig samt övriga önskemål och information om dig själv.

 

Information om behandling av personuppgifter när bostad söks.

De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter som referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.

Uppgifterna kommer endast att behandlas inom bostadsföretaget. Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av personuppgifter som behandlas.

Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande. Detta gäller också om din ansökan om bostad avslås. Om skälet till att ansökan avslagits är att du inte kunnat godtas på grund av misskötsamhet i ett tidigare boende, bevaras dock uppgifterna under tre månader efter avslagsbeslutet.

Så här funkar det

1. Lägenheterna annonseras ut på Boplats Syds hemsida i tre till sju dagar. Du kan välja att få meddelande om lediga lägenheter via e-post.

2. Anmäl intresse för den lägenhet du är intresserad av.

3. Boplats Syd kallar ett antal bostadssökanden till visning.

4. Är du fortfarande intresserad av lägenheten efter visningen, anmäler du ditt intresse på Min sida innan svarstiden går ut.

5. Den lediga lägenheten erbjuds i första hand till den som har längst kötid och som motsvarar fastighetsägarens krav.

6. En sista kontroll görs av referenser, inkomst och skötsamhet. Finns inga anmärkningar undertecknas hyreskontraktet hos fastighetsägaren.

Vi har allt från 1:or till 6:or i områdena Limhamn, Slottsstaden, City, Slussen, Oxie, Hermodsdal och Lindängen. Våra lediga lägenheter förmedlas av Boplats Syd.

 

VI BYGGER NYTT

Vid Oxie station har vi nu färdigställt 100 utav totalt 220 planerade lägenheter företrädesvis av mindre storlek och inflyttning var i april 2018. Projektet utförs tillsammans med en samarbetspartner.

 

Sege Park ska bli ”Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling” och upp till 800 nya bostäder ska finnas i området inom 10 år. Här planerar vi att kunna bygga 80-100 nya lägenheter med tillhörande odlingslotter och innovativa gröna lösningar på attraktivt läge.

 

Rosengård är ett spännande område med framtiden för sig. En ny markplansöversikt görs för att frigöra mer yta för bostäder genom förtätning. Trianon är med i processen.

 

En förtätning av Vårsången är klar med 156 nya lägenheter. Vår målsättning är att bygga minst 500 nya bostäder i Malmö inom en femårsperiod.

Lager 51
Lager 50
varsangen-6-1
Lager 48

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]