Björnen 6 (Solskiftet 1-15, Storskiftet 1 A-b M.Fl)