Solskiftet 1-15
Storskiftet 1 A-B m.fl

Fastighetsinformation

Fastighetens byggår
Antal lägenheter
Total lägenhetsyta
Antal lokaler
Total lokalyta
1980
72
6319 kvm
0
0 kvm