Föreningsgatan 72 Grangatan 2 A-B
Zenithgatan 5
Sallerupsvägen 1 – 9

Fastighetsinformation

Fastighetens byggår
Antal lägenheter
Total lägenhetsyta
Antal lokaler
Total lokalyta
1960
232
18232 kvm
36
8618 kvm