Lertegelvägen

Fastighetsinformation

Fastighetens byggår
Antal lägenheter
Total lägenhetsyta
Antal lokaler
Total lokalyta
2018
100
kvm
kvm