Linnégatan

Fastighetsinformation

Fastighetens byggår
Antal lägenheter
Total lägenhetsyta
Antal lokaler
Total lokalyta
1970
0
0 kvm
7
2170 kvm