INVESTOR RELATIONS

Trianon ska regelbundet förse aktie- och finansmarknaden och andra berörda parter med korrekt, konsekvent och relevant information för att öka förståelsen för verksamheten och skapa en grund för en rättvisande värdering av bolagets aktie. Här hittar du information om vår aktie, finansiella rapporter, presentationer och annan finansiell information.

Trianons Certified Adviser är Avanza Bank, Regeringsgatan 103, Stockholm. Tel; 08-4094 21 20, [email protected]

 

 

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]