BOLAGSSTYRNING

Trianon är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrning i Bolaget grundas på svensk lag, interna regler och föreskrifter samt Nasdaqs First North Rule Book for Issuers. Trianon är inte skyldig att följa Svensk Kod för Bolagsstyrning (”Koden”), men har för avsikt att göra detta i relevanta delar. Bolaget anser att Koden efterlevs, med undantag för att två styrelsesuppleanter har utsetts i enlighet med vad som anges i nedan dokument.

a


Valberedning

 

 

I enlighet med beslut på årsstämma 7 maj 2019 ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2019.

 

Valberedningen inför årsstämman 2020 utgörs av:

Jan Barchan, Briban Invest AB

Torbjörn Granevärn, Olof Andersson Förvaltnings AB

Malin Ruijsenaars, Grenspecialisten Förvaltning AB

Mats Cederholm, styrelseordförande i Fastighets AB Trianon

Jens Ismunden lämnar valberedningen och ersätts av Malin Ruijsenaars.

Valberedningen har utsett Torbjörn Granevärn till sin ordförande.

 

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.

Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 26 februari 2020 till valberedningens ordförande, Torbjörn Granevärn [email protected]

 

Dessa uppgifter har publicerats på bolagets hemsida den 1 november 2019.

 

STYRELSE

Mats Cederholm
Foto: André de Loisted

MATS CEDERHOLM

Född 1945. Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2010.

Oberoende till bolaget och ledning
Oberoende till huvudägare

Utbildning:

Civilekonomexamen, Lunds Universitet.

 

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i:

Anbace Invest AB

Cepesa Invest AB

Eurocorp AB

Åsele Skogar AB

 

Styrelseledamot i:

Cedelma AB

Finans IA Fakturatjänst AB

Wallfast AB.

 

Tidigare befattningar:

Chef Skanska Fastigheter, VD Diligentia AB och ordförande Fastighetsägarna Sverige.

 

Aktieägande i bolaget:

75 626 A-aktier och 1 087 559 B-aktier, privat och via Cedelma AB.

Olof Andersson
Foto: André de Loisted

OLOF ANDERSSON

Född 1965. Verkställande direktör och styrelseledamot sedan 2006.

Beroende till bolaget och ledning
Beroende till huvudägare

 

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot och verkställande direktör i:

Olof Andersson Förvaltnings Aktiebolag

 

 

Styrelseledamot i:

Copenhagen Malmö Port Aktiebolag

Malmö Citysamverkan Service AB

Förvaltnings AB Norra Vallgatan

Anbace Invest AB

 

Styrelsesuppleant i:

Frukthandlarn På Limhamn AB

 

 

Aktieägande i bolaget:

722 746 A-aktier och 9 570 980 B-aktier, privat och via Olof Andersson Förvaltnings AB.

Jan Barchan
Foto: André de Loisted

JAN BARCHAN

Född 1946. Styrelseledamot sedan 2010.

Oberoende till bolaget och ledning
Beroende till huvudägare

 

Utbildning:

Ekonomexamen, Lunds Universitet.

 

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot och verkställande direktör i:

Briban Invest Aktiebolag

 

Styrelseordförande i:

Adimo Aktiebolag

 

Styrelseledamot i:

Studsvik AB

Net Insight AB

Trialbee AB

Anbace Invest AB

Eurocorp AB

Skolia AB

 

Styrelsesuppleant i:

AB Archan.

 

Aktieägande i bolaget:

722 746 A-aktier och 9 585 917 B-aktier, via Briban Invest AB.

 
Viktoria Bergman
Foto: André de Loisted

VIKTORIA BERGMAN

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2017.

Oberoende till bolaget och ledning
Oberoende till huvudägare

 

Utbildning:

Berghs School of Communication.

Communication Executives Program,

Handelshögskolan i Stockholm.

 

Nuvarande uppdrag:

Styrelseledamot i Vattenfall AB. Styrelseordförande i Galber AB. Styrelsesuppleant i Fastighets AB Nötskrikan.  Styrelseledamot WaterAid Sverige.

 

Tidigare befattningar:

Kommunikations-och hållbarhetsdirektör och medlem av koncernledningen E.ON Nordic. Kommunikationsdirektör och medlem av koncernledningen Trelleborgskoncernen. Olika befattningar i Falcon Bryggerier/Unilever samt Cereliakoncernen.

Aktieägande i bolaget:

B-aktier 2 600

 

Boris Lennerhov
Foto: André de Loisted

BORIS LENNERHOV

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2017.

Oberoende till bolaget och ledning
Oberoende till huvudägare

 

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i:

Casmé AB

Vesterhavsgruppen AB

HLM frukt & grönt AB

Hotell Västerport i Varberg AB

Hembergs AB

 

Styrelseledamot i:

Gekås AB

Boris L Konsult AB

Ideella föreningen Hallands Travsällskap.

 

Aktieägande i bolaget:

B-aktier 27 500 privat och via bolag

 
Elin Thott
Foto: André de Loisted

ELIN THOTT

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2017.

Oberoende till bolaget och ledning
Oberoende till huvudägare

 

Utbildning:

Jur. kand., Lunds Universitet.

 

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot och delägare i:

Advokatbyrån Sigeman & Co AB.

 

Styrelseledamot i:

FPTK Arena AB

Ideella föreningen Fair Play Tennisklubb.

 

Aktieägande i bolaget:

Inget.

Sofie Karlsryd
Foto: André de Loisted

SOFIE KARLSRYD

Född 1986. Styrelsesuppleant sedan 2010.

Oberoende till bolaget och ledning
Beroende till huvudägare

 

Utbildning:

Kandidatexamen i Folkhälsovetenskap, Malmö Högskola.

 

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i:

Olof Andersson Förvaltnings Aktiebolag

 

Fastighetschef på Wihlborgs Fastigheter AB.

 

Aktieägande i bolaget:

B-aktier 8 983

Ebba Leijonhufvud
Foto: André de Loisted

EBBA LEIJONHUFVUD

Född 1979. Styrelsesuppleant sedan 2017.

Oberoende till bolaget och ledning
Beroende till huvudägare

 

Utbildning:

Bachelor of Science, École Hôtelière de Lausanne, Schweiz. Postgraduate, digital marknadsföring,

Institute of Direct and Digital Marketing, London, Storbritannien.

 

Övriga nuvarande befattningar:

Driver hotell- och uthyrningsverksamhet i Schweiz

 

Styrelseledamot i:

Briban Invest Aktiebolag.

 

Aktieägande i bolaget:

Inget

 

LEDNING

Olof Andersson
Foto: André de Loisted

OLOF ANDERSSON

Född 1965. Verkställande direktör sedan 2010 och styrelseledamot sedan 2006.

Beroende till bolaget och ledning
Beroende till huvudägare

 

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot och verkställande direktör i:

Olof Andersson Förvaltnings Aktiebolag

 

Styrelseledamot i:

Copenhagen Malmö Port Aktiebolag

Malmö Citysamverkan Service AB

Förvaltnings AB Norra Vallgatan

Anbace Invest AB

 

Styrelsesuppleant i:

Frukthandlarn På Limhamn AB

 

Aktieägande i bolaget:

722 746 A-aktier och 9 570 980 B-aktier, privat och via Olof Andersson Förvaltnings AB.

Mari-Louise Hedbys
Foto: André de Loisted

MARI-LOUISE HEDBYS

Född 1964. Ekonomichef sedan 2012.
Vice VD sedan 2015.

Utbildning: Ekonomexamen, Lunds Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i Mahema Invest AB.

Mari-Louise Hedbys innehar även ett flertal uppdrag inom Trianonkoncernen.

Aktieägande i Bolaget:

B-aktier 19 000

Optioner 40 000

Trianon 551-s

LARS ÅKEWALL

Född 1963. Förvaltningschef sedan 2013.

Utbildning: Civilekonomutbildning, Lunds Universitet

Övriga nuvarande befattningar:

 

Aktieägande i Bolaget:

B-aktier 100 000

 

Trianon 018-s Anna

ANNA HEIDE

Född 1970. Affärsutvecklingschef sedan 2017.

Utbildning: Ekonomexamen, Lunds Universitet.

 

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i Stiftelsen Momentum Malmö

Styrelseledamot i På Limhamn ekonomisk förening

Styrelseledamot i FC Rosengård

Styrelseledamot Fastighetsägarna Malmödistriktet

Styrelseledamot Östra Grevie Folkhögskola

 

Aktieägande i Bolaget:

B-aktier 15 605

Optioner 10 000

blau

Gert Ternström

Född 1962. Förvaltningschef sedan 2019.

Utbildning: 4 år Byggtekniskt gymnasium

Övriga nuvarande befattningar:

Aktieägande i bolaget:

 

 

 

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]