FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké 2017:

Årsstämma 2018:

Delårsrapport kvartal 1 2018:

Delårsrapport kvartal 2 2018:

Delårsrapport kvartal 3 2018:

Delårsrapport kvartal 2 2017:  24 augusti 2017

Delårsrapport kvartal 3 2017:  25 oktober 2017

Bokslutskommuniké 2017:  28 februari 2018

Årsstämma 2018:  3 maj 2018

Delårsrapport kvartal 1 2018:  3 maj 2018

Delårsrapport kvartal 2 2018:  23 augusti 2018

Delårsrapport kvartal 3 2018:  26 oktober 2018

28 februari 2018

3 maj 2018

3 maj 2018

23 augusti 2018

26 oktober 2018

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]