FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké 2019:

Årsstämma 2020:

Delårsrapport kvartal 1 2020:

Delårsrapport kvartal 2 2020:

Delårsrapport kvartal 3 2020:

 

Årsstämma 2019:

Delårsrapport kvartal 1 2019:

Delårsrapport kvartal 2 2019:

Delårsrapport kvartal 3 2019:

Bokslutskommuniké 2018:

 

 

Bokslutskommuniké 2018: 28 februari 2019

Årsstämma 2019: 7 maj 2019

Delårsrapport kvartal 1 2019: 7 maj 2019

Delårsrapport kvartal 2 2019: 21 augusti 2019

Delårsrapport kvartal 3 2019: 31 oktober 2019

28 februari 2020

4 maj 2020

4 maj 2020

21 augusti 2020

4 november 2020

 

7 maj 2019

7 maj 2019

21 augusti 2019

31 oktober 2019

28 februari 2019

 

 

Tysta perioder

Trianon tillämpar så kallade tysta perioder 30 dagar före publiceringen av våra finansiella rapporter. Under tysta perioder har bolagets representanter inte möten med analytiker och investerare.

 

Under 2020 infaller de tysta perioderna enligt följande:

  • Bokslutskommuniké 2019 , 28 februari 2020            Tyst period: 27 januari – 27 februari 2020
  • Delårsrapport kvartal 1 2020, 4 maj 2020                  Tyst period: 3 april – 3 maj 2020
  • Delårsrapport kvartal 2 2020, 21 augusti 2020         Tyst period: 20 juli – 20 augusti 2020
  • Delårsrapport kvartal 3 2020, 4 november 2020      Tyst period: 3 oktober – 3 november 2020

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]