PRESSMEDDELANDEN

Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande från Fastighets AB Trianon(publ): Trianon har fortsatta krav gentemot Bergendahls-gruppen

7 december, 2018

I pressmeddelandet utskickat den 7 december 2018, kl 08:40 CET har angivits att informationen i pressmeddelandet är av sådan art som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna hänvisning till MAR var felaktig. Informationen var inte av en sådan art som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Läs mer

Trianon har fortsatta krav gentemot Bergendahls-gruppen

7 december, 2018

Trianon välkomnar att hyresgästen Rosengård Centrum Storlivs AB, ett bolag inom Bergendahlsgruppen, har beslutat att  lämna lokalen på Rosengård Centrum så att Trianon kan få in en betalande hyresgäst. Trianon valde att dra tillbaka sina krav angående den icke godkända överlåtelsen av hyresavtalet på Rosengård Centrum Storlivs då City Gross (numera Storlivs) valt att lämna…

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2018

26 oktober, 2018

PRESSMEDDELANDE 2018-10-26 Resultat i korthet för perioden januari – september 2018 Hyresintäkterna ökade med 34 procent och uppgick till 251,7 Mkr (187,8). Driftsöverskottet ökade med 32 procent och uppgick till 158,2 Mkr (120,3) och överskottsgraden uppgick till 63 procent (64). Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent och uppgick till 101,3 Mkr (89,4). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella…

Läs mer

Delårsrapport januari – september 2018

26 oktober, 2018
Läs mer

Trianons valberedning för 2019 har utsetts

24 oktober, 2018

I enlighet med beslut på årsstämma 3 maj 2018 ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2018.

Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2018

23 augusti, 2018

PRESSMEDDELANDE 2018-08-23, kl 08.00 Delårsrapport januari – juni 2018 Resultat i korthet för perioden januari – juni 2018 Hyresintäkterna ökade med 41 procent och uppgick till 164,0 Mkr (116,6). Driftsöverskottet ökade med 32 procent och uppgick till 97,1 Mkr (73,6) och överskottsgraden till 59 procent (63). Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent och uppgick till 61,4…

Läs mer

Heimstaden och Trianon förvärvar fastigheter i Malmö och Lund för 712 Mkr

3 juli, 2018

Heimstaden och Trianon har tecknat avtal om förvärva ett fastighetsbestånd om totalt 8 fastigheter i Malmö och 2 fastigheter i Lund. Beståndet omfattar 388 lägenheter och ett mindre antal kommersiella lokaler. Den totala uthyrningsbara arean utgörs av cirka 95 procent bostäder. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om ca 712 Mkr. Säljare är Ikano Bostad…

Läs mer

Trianon hyr ut till Extremezone på Entré i Malmö

9 februari, 2018

Trianon har tecknat hyresavtal med Extremezone AB om uthyrning av lokal för ett actioncenter på Entré

Läs mer

Trianon utvärderar möjligheten att emittera ett obligationslån och offentliggör ny finansiell information

8 februari, 2018

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget utvärderar möjligheten att emittera ett obligationslån på den nordiska marknaden och har engagerat Carnegie och Nordea som finansiella rådgivare. I samband med utvärderingen offentliggör även Bolaget ny finansiell information.

Läs mer

Noodle Company™ öppnar ny restaurang på Entré i Malmö.

1 februari, 2018

Det vietnamesiska nudelkonceptet Noodle Company™ öppnar sin första restaurang på Entré i Malmö. Restaurangen blir på nästan 370 kvadratmeter och blir den första Noodle Company restaurangen i Sverige. Restaurangen beräknas öppna någon gång under våren 2018.

Läs mer

För att prenumerera på Trianons pressmeddelanden var god fyll i nedanstående:

Language


Information type







HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]