PRESSMEDDELANDEN

Trianon emitterar en hållbar hybridobligation om 400 Mkr

10 april, 2019

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera ett subordinerat efterställt hållbart obligationslån om 400 Mkr under ett ramverk om 500 Mkr (”Hybridobligationen”) på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Läs mer

Trianon utvärderar möjligheten att emittera en hållbar hybridobligation, offentliggör ny finansiell information samt nya finansiella mål

1 april, 2019

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget utvärderar möjligheten att emittera en hållbar hybridobligation på den nordiska marknaden och har engagerat Nordea som finansiell rådgivare. I samband med utvärderingen offentliggör även Bolaget ny finansiell information samt nya finansiella mål.

Läs mer

Trianons årsredovisning 2018

28 mars, 2019

Fastighets AB Trianons årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på Trianons hemsida, www.trianon.se samt i bifogad fil.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2018

28 februari, 2019

Resultat i korthet för perioden januari – december 2018

Läs mer

Trianon hyr ut till ny livsmedelsaktör på Rosengård Centrum i Malmö

28 februari, 2019

Trianon har tecknat hyresavtal med en ny aktör om uthyrning av lokaler för livsmedelshandel på Rosengård Centrum

Läs mer

Trianon förvärvar bostadsfastigheter i Malmö för 900 Mkr

28 februari, 2019

Trianon har tecknat avtal om att förvärva ett fastighetsbestånd om 781 lägenheter samt ett mindre antal kommersiella lokaler med en uthyrningsbar yta om 53 300 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna på Hermodsdal och Almhög i Malmö och förvärvet har ett underliggande fastighetsvärde om 900 Mkr. Säljare är Willhem och tillträde beräknas ske den 30 april 2019. Med…

Läs mer

Trianon förvärvar ytterligare bostadsfastighet på Hermodsdal i Malmö

28 december, 2018

Trianon har tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet på Hermodsdal i Malmö omfattande cirka 4 000 kvm fördelat på 51 lägenheter.  Det underliggande fastighetsvärdet är 66,5 Mkr.

Läs mer

Trianon förvärvar bostadsfastighet på Hermodsdal i Malmö

21 december, 2018

Trianon har tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet på Hermodsdal i Malmö omfattande cirka 3 800 kvm fördelat på 54 lägenheter samt ett mindre antal lokaler.  Det underliggande fastighetsvärdet är 57 Mkr.

Läs mer

Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande från Fastighets AB Trianon(publ): Trianon har fortsatta krav gentemot Bergendahls-gruppen

7 december, 2018

I pressmeddelandet utskickat den 7 december 2018, kl 08:40 CET har angivits att informationen i pressmeddelandet är av sådan art som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna hänvisning till MAR var felaktig. Informationen var inte av en sådan art som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Läs mer

Trianon har fortsatta krav gentemot Bergendahls-gruppen

7 december, 2018

Trianon välkomnar att hyresgästen Rosengård Centrum Storlivs AB, ett bolag inom Bergendahlsgruppen, har beslutat att  lämna lokalen på Rosengård Centrum så att Trianon kan få in en betalande hyresgäst. Trianon valde att dra tillbaka sina krav angående den icke godkända överlåtelsen av hyresavtalet på Rosengård Centrum Storlivs då City Gross (numera Storlivs) valt att lämna…

Läs mer

För att prenumerera på Trianons pressmeddelanden var god fyll i nedanstående:

Language


Information typeHITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]