PRESSMEDDELANDEN

Delårsrapport januari-september 2018

26 oktober, 2018

PRESSMEDDELANDE 2018-10-26 Resultat i korthet för perioden januari – september 2018 Hyresintäkterna ökade med 34 procent och uppgick till 251,7 Mkr (187,8). Driftsöverskottet ökade med 32 procent och uppgick till 158,2 Mkr (120,3) och överskottsgraden uppgick till 63 procent (64). Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent och uppgick till 101,3 Mkr (89,4). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella…

Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2018

23 augusti, 2018

PRESSMEDDELANDE 2018-08-23, kl 08.00 Delårsrapport januari – juni 2018 Resultat i korthet för perioden januari – juni 2018 Hyresintäkterna ökade med 41 procent och uppgick till 164,0 Mkr (116,6). Driftsöverskottet ökade med 32 procent och uppgick till 97,1 Mkr (73,6) och överskottsgraden till 59 procent (63). Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent och uppgick till 61,4…

Läs mer

Victoria Park och Trianon förvärvar bostäder i Malmö för 795 miljoner

11 december, 2017

Victoria Park AB och Fastighets AB Trianon har tecknat avtal om att förvärva ett fastighetsbestånd om 722 lägenheter samt en mindre andel kommersiella lokaler, med en uthyrbar yta om totalt cirka 47 700 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Lindängen, Malmö, och förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 795 miljoner kronor. Säljare är Willhem och…

Läs mer

Delårsrapport januari – september 2017

25 oktober, 2017
Läs mer

Trianon offentliggör prospekt och pris i börsintroduktionen på Nasdaq First North Premier

9 juni, 2017

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, USA ELLER ANNAN JURISDIKTION TILL VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Läs mer

För att prenumerera på Trianons pressmeddelanden var god fyll i nedanstående:

Language


Information typeHITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]