PRESSMEDDELANDEN

Trianon emitterar en hållbar hybridobligation om 400 Mkr

10 april, 2019

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera ett subordinerat efterställt hållbart obligationslån om 400 Mkr under ett ramverk om 500 Mkr (”Hybridobligationen”) på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Trianon

2 april, 2019

Aktieägarna i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 klockan 16.00 i Rosengårds Folkets Hus, Wachtmeisters väg 1, Malmö.

Läs mer

Trianon hyr ut till ny livsmedelsaktör på Rosengård Centrum i Malmö

28 februari, 2019

Trianon har tecknat hyresavtal med en ny aktör om uthyrning av lokaler för livsmedelshandel på Rosengård Centrum

Läs mer

Trianon förvärvar bostadsfastighet på Hermodsdal i Malmö

21 december, 2018

Trianon har tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet på Hermodsdal i Malmö omfattande cirka 3 800 kvm fördelat på 54 lägenheter samt ett mindre antal lokaler.  Det underliggande fastighetsvärdet är 57 Mkr.

Läs mer

Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande från Fastighets AB Trianon(publ): Trianon har fortsatta krav gentemot Bergendahls-gruppen

7 december, 2018

I pressmeddelandet utskickat den 7 december 2018, kl 08:40 CET har angivits att informationen i pressmeddelandet är av sådan art som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna hänvisning till MAR var felaktig. Informationen var inte av en sådan art som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Läs mer

Trianon har fortsatta krav gentemot Bergendahls-gruppen

7 december, 2018

Trianon välkomnar att hyresgästen Rosengård Centrum Storlivs AB, ett bolag inom Bergendahlsgruppen, har beslutat att  lämna lokalen på Rosengård Centrum så att Trianon kan få in en betalande hyresgäst. Trianon valde att dra tillbaka sina krav angående den icke godkända överlåtelsen av hyresavtalet på Rosengård Centrum Storlivs då City Gross (numera Storlivs) valt att lämna…

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2018

26 oktober, 2018

PRESSMEDDELANDE 2018-10-26 Resultat i korthet för perioden januari – september 2018 Hyresintäkterna ökade med 34 procent och uppgick till 251,7 Mkr (187,8). Driftsöverskottet ökade med 32 procent och uppgick till 158,2 Mkr (120,3) och överskottsgraden uppgick till 63 procent (64). Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent och uppgick till 101,3 Mkr (89,4). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella…

Läs mer

Delårsrapport januari – september 2018

26 oktober, 2018
Läs mer

Trianons valberedning för 2019 har utsetts

24 oktober, 2018

I enlighet med beslut på årsstämma 3 maj 2018 ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2018.

Läs mer

Trianon förvärvar fastigheter med byggrätter för bostäder i centrala Malmö

12 juni, 2018

Trianon har tecknat avtal om förvärv av två fastigheter på Norra Sorgenfri i Malmö omfattande cirka 26 000 kvm BTA bostadsbyggrätter samt befintliga byggnader omfattande cirka 13 000 kvm BRA, varav cirka 3 400 kvm beräknas att bevaras. Det underliggande fastighetsvärdet är 88 Mkr. Säljare är Vasakronan och tillträde beräknas ske fjärde kvartalet 2018, då detaljplanen för fastigheterna…

Läs mer

För att prenumerera på Trianons pressmeddelanden var god fyll i nedanstående:

Language


Information typeHITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]