TRIANONAKTIEN

Den 21 juni noterades Trianons B-aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. I samband med noteringen har Trianon genomfört en nyemission i syfte att underlätta bolagets fortsatta utveckling och expansion - läs mer under sidan "Notering & nyemission 2017". Aktien handlas under kortnamnet TRIAN B.

 

Styrelsen för Fastighets AB Trianon har den 27 november 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission av 2,1 miljoner aktier av serie B. Priset fastställdes till 100 kronor per aktie genom ett så kallat "accelerated book building"-förfarande, och motsvarar en premie om 2 % jämfört med stängningskursen för bolagets aktie den 27 november 2019. Nyemissionen innebär att Trianon tillförs 210 miljoner kronor före emissionskostnader. Mot bakgrund av det stora intresset från investerare har därutöver Mats Cederholm, Jan Barchan och Olof Andersson, direkt och/eller genom bolag, sålt 800 000 befintliga aktier av serie B på samma villkor som i nyemissionen.

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER DEN 30 DECEMBER 2019 Summa Innehav Innehav % Röster %
Briban Invest AB 10 308 663 28,27% 33,52%
Olof Andersson, privat och via bolag 10 293 726 28,23% 33,49%
Länsförsäkringar Fastighetsfond 4 140 374 11,35% 8,26%
AB Grenspecialisten 3 652 524 10,02% 7,28%
Mats Cederholm privat och via bolag 1 163 185 3,19% 3,68%
Fosielund Holding AB 890 000 2,44% 1,77%
Danica Pension Försäkrings AB 627 904 1,72% 1,25%
SEB Nanocap 415 662 1,14% 0,83%
Idoffs Fastighets AB 410 000 1,12%   0,82%
Areim Investment 4-5 AB 400 000 1,10% 0,80%
Övriga aktieägare 4 163 462 11,42% 8,30%
Totalt 36 465 500 100% 100%

 

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER DEN 4 MAJ 2018 Summa Innehav Innehav % Röster %
Briban Invest AB 10 578 030 30,78% 35,55%
Olof Andersson, Privat och via bolag 10 556 576 30,72% 35,50%
Grenspecialisten Förvaltning AB 2 083 334 6,06% 4,34%
Mats Cederholm, privat och via bolag 1 353 185 3,94% 4,23%
Länsförsäkringar Fastighetsfond 1 288 600 3,75% 2,68%
LMK Stiftelsen, direkt och via kapitalförsäkring* 1 250 000 3,64% 2,60%
Danica Pension Försäkringar AB 557 298 1,62% 1,16%
Bank Of New York Mellon, Fidelity Rutland 455 141 1,32% 0,95%
Idoffs Fastighets AB 410 000 1,19%   0,85%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 385 296 1,12% 0,80%
Övriga aktieägare 5 448 040 15,85% 11,34%
Totalt 34 365 500 100% 100%

* 835 000 aktier ägs via kapitalförsäkring

Totalt antal aktier

A-aktier 1 521 118

B-aktier 34 944 382

Summa 36 465 500

 

Analytikerbevakning

Nordea

Niclas Höglund

[email protected]

+46 101 565 974

 

Carl Wahlberg

[email protected]

+46 101 572 463

https://research.nordea.com/CompanyDetails/14832/Trianon

 

Carnegie Investment Bank AB

Erik Granström

Fredric Cyon

Tel: 08-5886 88 00

 

Handelsbanken

David Flemmich
Telefon: +46 (0)8 701 13 54

 

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank AB.

Telefonnummer: 08-4094 21 20

E-post: [email protected]

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]