TRIANONAKTIEN

Den 21 juni noterades Trianons B-aktier på Nasdaq First North Premier. I samband med noteringen har Trianon genomfört en nyemission i syfte att underlätta bolagets fortsatta utveckling och expansion - läs mer under sidan "Notering & nyemission 2017". Aktien handlas under kortnamnet TRIAN B.

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER DEN 31 DECEMBER 2018 Summa Innehav Innehav % Röster %
Briban Invest AB 10 593 030 30,82% 35,58%
Olof Andersson, privat och via bolag 10 578 226 30,78% 35,55%
AB Grenspecialisten 3 442 524 10,02% 7,16%
Mats Cederholm, privat och via bolag 1 353 185 3,94% 4,23%
Länsförsäkringar Fastighetsfond 1 326 000 3,86% 2,76%
LMK Stiftelsen, direkt och via kapitalförsäkring* 1 087 717 3,17% 2,26%
Danica Pension Försäkrings AB 660 481 1,92% 1,37%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 450 327 1,31% 0,94%
Idoffs Fastighets AB 410 000 1,19%   0,85%
Bank of New York Mellon, Fidelity Rutland 343 406 1,00% 0,71%
Övriga aktieägare 4 120 604 11,99% 8,57%
Totalt 34 365 500 100% 100%

* 672 717 aktier ägs via kapitalförsäkring

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER DEN 4 MAJ 2018 Summa Innehav Innehav % Röster %
Briban Invest AB 10 578 030 30,78% 35,55%
Olof Andersson, Privat och via bolag 10 556 576 30,72% 35,50%
Grenspecialisten Förvaltning AB 2 083 334 6,06% 4,34%
Mats Cederholm, privat och via bolag 1 353 185 3,94% 4,23%
Länsförsäkringar Fastighetsfond 1 288 600 3,75% 2,68%
LMK Stiftelsen, direkt och via kapitalförsäkring* 1 250 000 3,64% 2,60%
Danica Pension Försäkringar AB 557 298 1,62% 1,16%
Bank Of New York Mellon, Fidelity Rutland 455 141 1,32% 0,95%
Idoffs Fastighets AB 410 000 1,19%   0,85%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 385 296 1,12% 0,80%
Övriga aktieägare 5 448 040 15,85% 11,34%
Totalt 34 365 500 100% 100%

* 835 000 aktier ägs via kapitalförsäkring

Totalt antal aktier

A-aktier 1 521 118

B-aktier 32 844 382

Summa 34 365 500

 

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank AB.

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]