TRIANONAKTIEN

Den 21 juni noterades Trianons B-aktier på Nasdaq First North Premier. I samband med noteringen har Trianon genomfört en nyemission i syfte att underlätta bolagets fortsatta utveckling och expansion - läs mer under sidan "Notering & nyemission 2017". Aktien handlas under kortnamnet TRIAN B.

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER DEN 30 SEPTEMBER 2018 Summa Innehav Innehav % Röster %
Briban Invest AB 10 578 030 30,78% 35,55%
Olof Andersson, privat och via bolag 10 563 226 30,74% 35,52%
Grenspecialisten Förvaltning AB 2 617 324 7,62% 5,45%
Mats Cederholm, privat och via bolag 1 353 185 3,94% 4,23%
Länsförsäkringar Fastighetsfond 1 288 600 3,75% 2,68%
LMK Stiftelsen, direkt och via kapitalförsäkring* 1 090 785 3,17% 2,27%
Danica Pension Försäkrings AB 731 042 2,13% 1,52%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 447 822 1,30% 0,93%
Idoffs Fastighets AB 410 000 1,19%   0,85%
Bank of New York Mellon, Fidelity Rutland 371 603 1,08% 0,77%
Övriga aktieägare 4 913 883 14,30% 10,23%
Totalt 34 365 500 100% 100%

* 675 785 aktier ägs via kapitalförsäkring

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER DEN 4 MAJ 2018 Summa Innehav Innehav % Röster %
Briban Invest AB 10 578 030 30,78% 35,55%
Olof Andersson, Privat och via bolag 10 556 576 30,72% 35,50%
Grenspecialisten Förvaltning AB 2 083 334 6,06% 4,34%
Mats Cederholm, privat och via bolag 1 353 185 3,94% 4,23%
Länsförsäkringar Fastighetsfond 1 288 600 3,75% 2,68%
LMK Stiftelsen, direkt och via kapitalförsäkring* 1 250 000 3,64% 2,60%
Danica Pension Försäkringar AB 557 298 1,62% 1,16%
Bank Of New York Mellon, Fidelity Rutland 455 141 1,32% 0,95%
Idoffs Fastighets AB 410 000 1,19%   0,85%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 385 296 1,12% 0,80%
Övriga aktieägare 5 448 040 15,85% 11,34%
Totalt 34 365 500 100% 100%

* 835 000 aktier ägs via kapitalförsäkring

Totalt antal aktier

A-aktier 1 521 118

B-aktier 32 844 382

Summa 34 365 500

 

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank AB.

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]