BILDBANK

LEDNING

OLOF ANDERSSON

Född 1965. Verkställande direktör sedan 2010 och styrelseledamot sedan 2006.

 

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot och verkställande direktör i:

Olof Andersson Förvaltnings Aktiebolag

MARI-LOUISE HEDBYS

Ekonomichef/Vice VD

MATS CEDERHOLM

Född 1945. Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2010.

 

Utbildning:

Civilekonomexamen, Lunds Universitet.

JAN BARCHAN

Född 1946. Styrelseledamot sedan 2010.

 

Utbildning:

Ekonomexamen, Lunds Universitet.

Styrelseutbildning för börsnoterade bolag.

 

 

VIKTORIA BERGMAN

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2017.

 

Utbildning:

Berghs School of Communication.

Communication Executives Program,

Handelshögskolan i Stockholm.

 

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i:

Galber AB

 

 

 

BORIS LENNERHOV

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2017.

 

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i:

Casmé AB

Mio AB

Falkenbergs Stadshus AB

Vesterhavsgruppen AB

HLM frukt & grönt AB

Matbaren Norden AB

ELIN THOTT

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2017.

 

Utbildning:

Jur. kand., Lunds Universitet.

 

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot och delägare i:

Advokatbyrån Sigeman & Co AB.

 

SOFIE KARLSRYD

Född 1986. Styrelsesuppleant sedan 2010.

 

Utbildning:

Kandidatexamen i Folkhälsovetenskap, Malmö Högskola.

 

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i:

Olof Andersson Förvaltnings Aktiebolag

Eurocorp AB

 

EBBA LEIJONHUFVUD

Född 1979. Styrelsesuppleant sedan 2017.

 

Utbildning:

Bachelor of Science, École Hôtelière de Lausanne, Schweiz. Postgraduate, digital marknadsföring,

Institute of Direct and Digital Marketing, London, Storbritannien.

 

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i:

Briban Invest Aktiebolag.

FASTIGHETER

ANKAN

BROCKFÅGELN

CONCORDIA

DRUVAN

KIL 1

MERCURIUS

MERCURIUS

ONSJÖ

RESIDENSET

VÅRSÅNGEN 8

VÅRSÅNGEN 6

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]