NYHETER

Trianon förvärvar fastigheter med byggrätter för bostäder i centrala Malmö

14 juni, 2018

Trianon har tecknat avtal om förvärv av två fastigheter på Norra Sorgenfri i Malmö omfattande cirka 26 000 kvm BTA bostadsbyggrätter samt befintliga byggnader omfattande cirka 13 000 kvm BRA, varav cirka 3 400 kvm beräknas att bevaras. Det underliggande fastighetsvärdet är 88 Mkr. Säljare är Vasakronan och tillträde beräknas ske fjärde kvartalet 2018, då detaljplanen för fastigheterna…

Läs mer

Trianon skriver kontrakt med ny stor aktör på Entré

21 maj, 2018

Trianon hyr ut till ny stor aktör på Entré i Malmö   Trianon har tecknat hyresavtal med en ny aktör om uthyrning av lokaler för upplevelser, restauranger och aktiviteter på Entré Trianon har tecknat ett femtonårigt avtal om uthyrning av ca 4 700 kvm. Den nya aktören kommer under hösten att öppna olika aktiviteter på Entré…

Läs mer

Vi söker Fastighetstekniker för anställning på Entré.

17 maj, 2018

Vi befinner oss i ett mycket expansivt skede och söker nu dig som vill ansvara för det löpande underhållet och skötseln av en av våra fastigheter, bestående av butikslokaler och bostäder.   Läs mer: Entré_fastighetstekniker_20180515

Läs mer

Årsstämma 2018

7 maj, 2018

2018-05-04 – Pressmeddelande Årsstämma 2018

Läs mer

Delårsrapport Januari – Mars 2018

3 maj, 2018

2018-05-03 – Pressmeddelande delårsrapport 31 mars 2018

Läs mer

Trianon förvärvar mark i Bunkeflostrand

26 april, 2018

Trianon förvärvar mark i Bunkeflostrand. Idag den 25 april 2018 tecknar Trianon avtal om att förvärva och samtidigt tillträda fastigheten Malmö Bunkeflostrand 155:3. Marken som tillträds är belägen vid Öresundsbron. Fastigheten omfattar 74 500 kvm mark och är obebyggd. Köpesumman uppgår till 500 000 kr och säljare till fastigheten är Miljöteborg AB. Marken är ännu…

Läs mer

Årsredovisning 2017

28 mars, 2018

Trianons årsredovisning 2017 Fastighets AB Trianons årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på Trianons hemsida, www.trianon.se under finansiella rapporter. Den tryckta årsredovisningen kommer att vara tillgänglig under vecka 16 och går att beställa via Trianons hemsida eller via mail till [email protected] FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: Olof Andersson, VD Telefon: 040 611 34 97 E-post: [email protected]

Läs mer

Kallelse till Årsstämma

26 mars, 2018

PRESSMEDDELANDE 2018-03-26 Kallelse till årsstämma i Trianon Aktieägarna i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 klockan 16.00 i Motetten Folkets Hus, Munkhättegatan 202, Malmö. Klockan 15.30 – före stämmans början, kommer Pehr Andersson, Näringslivsdirektör i Malmö Stad, att hålla ett kortare föredrag om ”Malmö – Framtidens stad”. Efter årsstämmans…

Läs mer

Trianon offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

22 mars, 2018

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt och ansöker om notering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm. Trianon emitterade den 26 februari 2018 ett obligationslån om 350 miljoner kronor. Obligationerna emitterades under en total ram om 500 miljoner kronor och löper med en rörlig ränta till och med den 26 februari 2021.…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

1 mars, 2018

Bokslutskommuniké 2017 Resultat i korthet för perioden januari – december 2017 • Hyresintäkterna ökade med 50 procent och uppgick till 261,7 Mkr (174,4). • Driftsöverskottet uppgick till 163,5 Mkr (111,6) och överskottsgraden till 63 procent. • Förvaltningsresultatet uppgick till 123,5 Mkr (126,7). • Periodens resultat uppgick till 340,2 Mkr varav 318,9 Mkr hänförligt till moderbolagets…

Läs mer

Trianon förvärvar fastigheter med byggrätter för bostäder i centrala Malmö

14 juni, 2018 | Kommentarer inaktiverade för Trianon förvärvar fastigheter med byggrätter för bostäder i centrala Malmö

Trianon har tecknat avtal om förvärv av två fastigheter på Norra Sorgenfri i Malmö omfattande cirka 26 000 kvm BTA bostadsbyggrätter samt befintliga byggnader omfattande cirka 13 000 kvm BRA, varav cirka 3 400 kvm beräknas att bevaras. Det underliggande fastighetsvärdet är 88 Mkr. Säljare är Vasakronan och tillträde beräknas ske fjärde kvartalet 2018, då detaljplanen för fastigheterna…

Läs mer

Trianon skriver kontrakt med ny stor aktör på Entré

21 maj, 2018 | Kommentarer inaktiverade för Trianon skriver kontrakt med ny stor aktör på Entré

Trianon hyr ut till ny stor aktör på Entré i Malmö   Trianon har tecknat hyresavtal med en ny aktör om uthyrning av lokaler för upplevelser, restauranger och aktiviteter på Entré Trianon har tecknat ett femtonårigt avtal om uthyrning av ca 4 700 kvm. Den nya aktören kommer under hösten att öppna olika aktiviteter på Entré…

Läs mer

Vi söker Fastighetstekniker för anställning på Entré.

17 maj, 2018 | Kommentarer inaktiverade för Vi söker Fastighetstekniker för anställning på Entré.

Vi befinner oss i ett mycket expansivt skede och söker nu dig som vill ansvara för det löpande underhållet och skötseln av en av våra fastigheter, bestående av butikslokaler och bostäder.   Läs mer: Entré_fastighetstekniker_20180515

Läs mer

Årsstämma 2018

7 maj, 2018 | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 2018

2018-05-04 – Pressmeddelande Årsstämma 2018

Läs mer

Delårsrapport Januari – Mars 2018

3 maj, 2018 | Kommentarer inaktiverade för Delårsrapport Januari – Mars 2018

2018-05-03 – Pressmeddelande delårsrapport 31 mars 2018

Läs mer

Trianon förvärvar mark i Bunkeflostrand

26 april, 2018 | Kommentarer inaktiverade för Trianon förvärvar mark i Bunkeflostrand

Trianon förvärvar mark i Bunkeflostrand. Idag den 25 april 2018 tecknar Trianon avtal om att förvärva och samtidigt tillträda fastigheten Malmö Bunkeflostrand 155:3. Marken som tillträds är belägen vid Öresundsbron. Fastigheten omfattar 74 500 kvm mark och är obebyggd. Köpesumman uppgår till 500 000 kr och säljare till fastigheten är Miljöteborg AB. Marken är ännu…

Läs mer

Årsredovisning 2017

28 mars, 2018 | Kommentarer inaktiverade för Årsredovisning 2017

Trianons årsredovisning 2017 Fastighets AB Trianons årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på Trianons hemsida, www.trianon.se under finansiella rapporter. Den tryckta årsredovisningen kommer att vara tillgänglig under vecka 16 och går att beställa via Trianons hemsida eller via mail till [email protected] FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: Olof Andersson, VD Telefon: 040 611 34 97 E-post: [email protected]

Läs mer

Kallelse till Årsstämma

26 mars, 2018 | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till Årsstämma

PRESSMEDDELANDE 2018-03-26 Kallelse till årsstämma i Trianon Aktieägarna i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 klockan 16.00 i Motetten Folkets Hus, Munkhättegatan 202, Malmö. Klockan 15.30 – före stämmans början, kommer Pehr Andersson, Näringslivsdirektör i Malmö Stad, att hålla ett kortare föredrag om ”Malmö – Framtidens stad”. Efter årsstämmans…

Läs mer

Trianon offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

22 mars, 2018 | Kommentarer inaktiverade för Trianon offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt och ansöker om notering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm. Trianon emitterade den 26 februari 2018 ett obligationslån om 350 miljoner kronor. Obligationerna emitterades under en total ram om 500 miljoner kronor och löper med en rörlig ränta till och med den 26 februari 2021.…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

1 mars, 2018 | Kommentarer inaktiverade för Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 Resultat i korthet för perioden januari – december 2017 • Hyresintäkterna ökade med 50 procent och uppgick till 261,7 Mkr (174,4). • Driftsöverskottet uppgick till 163,5 Mkr (111,6) och överskottsgraden till 63 procent. • Förvaltningsresultatet uppgick till 123,5 Mkr (126,7). • Periodens resultat uppgick till 340,2 Mkr varav 318,9 Mkr hänförligt till moderbolagets…

Läs mer

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]