Årsredovisning 2017

Trianons årsredovisning 2017

Fastighets AB Trianons årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på Trianons hemsida, www.trianon.se under finansiella rapporter.

Den tryckta årsredovisningen kommer att vara tillgänglig under vecka 16 och går att beställa via Trianons hemsida eller via mail till info@trianon.se.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: Olof Andersson, VD Telefon: 040 611 34 97 E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig Telefon: 040 611 34 85 E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se