Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017
Resultat i korthet för perioden januari – december 2017
• Hyresintäkterna ökade med 50 procent och uppgick till 261,7 Mkr (174,4).
• Driftsöverskottet uppgick till 163,5 Mkr (111,6) och överskottsgraden till 63 procent.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 123,5 Mkr (126,7).
• Periodens resultat uppgick till 340,2 Mkr varav 318,9 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till december om 10,15 kr.
• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 321,0 Mkr (420,9).
• Styrelsen föreslår en utdelning om 1 kr per aktie.
Resultatet i korthet för fjärde kvartalet 2017
• Hyresintäkterna ökade med 39 procent och uppgick till 73,9 Mkr (53,3).
• Driftsöverskottet uppgick till 43,2 Mkr (32,4) och överskottsgraden till 59 procent.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 27,5 Mkr (33,3).
• Periodens resultat uppgick till 75,2 Mkr varav 67,7 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie om 1,97 kr.
• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 85,4 Mkr (155,9).
”Vårt fokus på uthyrning och värdeskapande investeringar ger resultat och den ekonomiska utvecklingen för Trianon under 2017 överträffade alla våra förväntningar” säger Olof Andersson, VD Trianon. ”Under 2018 kommer vi fortsätta att ta viktiga steg på vår tillväxtresa genom värdeskapande investeringar, nyproduktion av hyreslägenheter och genom att hyra ut de vakanta ytorna i Entré samt utvärdera möjligheter till ytterligare förvärv.”