Delårsrapport Januari-Juni 2019

PRESSMEDDELANDE 2019-08-21, kl 08.00

 

Delårsrapport januari-juni 2019

 

Resultat i korthet för perioden januari – juni 2019

  • Hyresintäkterna ökade med 27 procent och uppgick till 208,1 Mkr (164,0).
  • Driftsöverskottet ökade med 33 procent och uppgick till 129,5 Mkr (97,1) och överskottsgraden uppgick till 62 procent (59).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent och uppgick till 78,0 Mkr (61,4). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 9,1 Mkr (6,2).
  • Periodens resultat uppgick till 104,1 Mkr varav 100,5 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till juni om 2,92 kr (3,61).
  • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 136,0 Mkr (91,0).
  • Värdeförändring derivat uppgick till -88,0 Mkr (-22,8), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -74,6 Mkr (-11,7).

Läs hela pressmeddelandet HÄR

Läs delårsrapporten HÄR