Delårsrapport januari-mars 2020

Pressmeddelande 2020-05-04: Trianons delårsrapport för perioden januari-mars 2020 är publicerad. Under det första kvartalet lyckades Trianon hålla en hög aktivitet och uppvisa en god tillväxt, trots pandemins negativa effekter på samhället och den svenska ekonomin. Hyresintäkterna ökade med 35 procent till drygt 129 Mkr (96) och förvaltningsresultatet ökade med 43 procent till 46 Mkr (32), som en effekt av förvärvade fastigheter, värdeskapande investeringar och ökad uthyrning. Att värdeförändringar i vårt fastighetsbestånd uppgick till 54 Mkr är hänförligt till nytecknade hyresavtal och hyreshöjningar efter genomförda lägenhetsrenoveringar.

”Ökningen med 43 procent av förvaltningsresultatet visar på fortsatt hög tillväxt. Tillsammans med en bibehållen stark finansiell ställning ger det oss långsiktig stabilitet. Detta trots att tillvaron med rådande pandemi orsakar en turbulent omvärld”.

Pressmeddelande 2020-05-04

Delårsrapport Q1 2020