LYCKAD BÖRSDEBUT MED MAXAD IPO?

ONSDAG 28 FEBRUARI
Entré, Fredsgatan 12 i Malmö
Marknaden för börsintroduktioner är fortsatt stark och senaste året har flera Öresundsbolag noterats. Men vad krävs för en lyckad börsintroduktion? När är det rätt tidpunkt för introduktion och vad avgör val av noteringsplats? Hur når man framgångsrikt ut till investerare, analytiker och media och hur lever börsbolaget upp till det man förutsatt i prospektet? Och vilken påverkan kommer senaste tidens börsturbulens att ha på noteringsklimatet?

Välkommen till Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukost med två nyligen börsnoterade Öresundsbolag och efterföljande paneldiskussion tillsammans med CEOs, analytiker, investerare och rådgivare om hur man
genomför en framgångsrik börsnotering!
TID OCH PLATS
Entré, Fredsgatan 12 i Malmö – Plan 3.
Onsdag 28 februari, kl 8.00 till 10.00.
Dörrarna öppnas och frukost serveras från 7.15.

Chefredaktör ERIK OLAUSSON, nyhetsbyrån Rapidus, är dagens moderator som leder paneldiskussionen med CEOs, analytiker,
investerare och rådgivare.

Fastighetsanalytiker ALBIN SANDBERG, Handelsbanken, och chefsanalytiker ALF RIPLE, Västra Hamnen Corporate Finance
ställer bolagsfrågorna.

MONICA THOMASSON, CEO Thomasson Group och GRUNDARE av Financial Meetings Øresund, är morgonens ciceron och programledare.

ZAPLOX – MOBIL NYCKELTJÄNST FÖR HOTELL

CEO MAGNUS FRIBERG presenterar Zaplox AB. Zaplox är en marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden, en marknad som omsätter ca 450 miljarder dollar årligen. Zaplox erbjuder hotellbranschen en nyckelfärdig plattform som inkluderar en mobil nyckelapp för att hantera en mobil gästresa. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom in- och utcheckning för gästen samt en rumsnyckel direkt till gästens mobiltelefon. Systemet sparar tid och resurser samt ger hotellet möjligheter att generera merförsäljning. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.
Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North sedan juni 2017.
zaplox.com

Trianon – ENTREPRENÖR I FASTIGHETER

CEO OLOF ANDERSSON tillsammans med CFO MARI-LOUISE HEDBYS presenterar Fastighets AB Trianon (publ) som är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 44 fastigheter om 223 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 50 procent bostäder och 50 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde på cirka 4,6 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.
Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier sedan juni 2017.
trianon.se

TRIANON – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2017
28 februari kl 7.30 publicerar Fastighets AB Trianon (publ)
bokslutskommuniké för 2017. I anslutning till bokslutskommunikéns offentliggörande presenteras bolagets verksamhet samt kommenteras hela
12-månadersperioden 2017 med fjärde kvartalets höjdpunkter.

Detta är den alla första bokslutskommunikén som presenteras vid Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukostar – välkommen att följa den på plats eller via skärm:

financialmeetings.se

Dessutom högintressant paneldiskussion om hur man genomför en lyckad börsnotering tillsammans med morgonens gäster:

PARTNER Audit & Assurance och STYRELSELEDAMOT
THERESE KJELLBERG, Deloitte Sverige, med mångårig erfarenhet av rådgivning kring börsförberedelser och börsintroduktioner.

PARTNER JAN DAHLQVIST, Köpenhamnsbaserade Private Equity-bolaget Polaris, vars strategi är att investera i medelstora danska och svenska bolag. Polaris har investerat i 36 portföljbolag och gjort 24 exits sedan 1998.

INVESTMENT MANAGER PER HEANDER, Almi Invest, Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag med drygt 400 bolag i olika branscher i portföljen som nyligen börsnoterade Acconeer AB.