MKB och Trianon i unikt samarbete – vill satsa 42 miljoner i en allmännyttig stiftelse

MKB Fastighets AB och Fastighets AB Trianon planerar att tillsammans bilda en allmännyttig
stiftelse som ska investera i och stödja insatser för ökad trygghet och social hållbarhet i Malmö.
Genom att bilda en gemensam stiftelse vill MKB och Trianon etablera ett långsiktigt och konkret
samarbete i områden där bolagen är verksamma i Malmö.

Läs mer här