Trianon emitterar företagsobligationer om 350 miljoner kronor

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 350 miljoner kronor på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Obligationsemissionen möttes av en stor efterfrågan och tecknades framförallt av institutionella investerare. Obligationerna emitteras under en total ram om 500 miljoner kronor och kommer att löpa under 3 år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 4.50 procent, med ett Stiborgolv satt till noll. Emissionsdatum planeras till den 26 februari 2018.

Likviden från obligationsemissionen avses användas i bolagets löpande verksamhet, för värdehöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd, för finansiering av potentiella fastighetsförvärv samt delvis ersätta befintlig beviljad lånefinansiering avseende det förvärv av ett fastighetsbestånd om drygt 400 lägenheter med ett tillhörande fastighetsvärde om 462 miljoner kronor i Lindängen, Malmö som offentliggjordes i december 2017 och som förväntas slutföras den 1 mars 2018.

”Det starka investerarintresset, i synnerhet från ett antal större institutionella investerare, ser vi som ytterligare en bekräftelse på att vår investeringsstrategi med att äga och förvalta ett koncentrerat bestånd i Malmö, huvudsakligen bestående av bostads- och samhällsfastigheter, med inslag av attraktiva inslag av nybyggnation av hyresrätter och fastighetsutveckling uppskattas av kapitalmarknaden”, säger Olof Andersson, VD

Carnegie och Nordea har agerat som Joint Bookrunners och Gernandt & Danielsson har agerat som legal rådgivare.