Trianon emitterar ytterligare hybridobligationer om 100 Mkr

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera subordinerade efterställda hållbara obligationer om 100 Mkr under det befintliga ramverket om 500 Mkr (”Hybridobligationen” eller ”Hybridobligationerna”).

Den 17 april 2019 emitterade Trianon de initiala Hybridobligationerna om 400 Mkr under ett ramverk om 500 Mkr. I och med dagens utökning av Hybridobligationen om 100 Mkr så är ramverket därmed fullt utnyttjat. Hybridobligationerna emitteras till kurs om 100% av nominellt belopp och har tecknats av bland annat Svenska Handel Pensionskassan vilket offentliggjorts i ett separat pressmeddelande den 26 juni 2020. Dessutom har Trianons huvudägare Briban Invest AB och Olof Andersson Förvaltnings AB tecknat en del av emissionen till motsvarande villkor.
Hybridobligationerna har en evig löptid, löper med en initial ränta om Stibor 3m + 7,0% och kommer att redovisas som eget kapital. Trianon avser att ansöka om notering av de nyemitterade Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Emissionslikviden från Hybridobligationen kommer att användas i enlighet med Bolagets hållbara ramverk daterat 31 mars 2019. Mer information om det hållbara ramverket för Hybridobligationerna finns tillgängligt på hemsidan (trianon.se/investor-relations/hallbar-hybrid-2019).
Nordea har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med emissionen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
040-611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
[email protected]

Trianons pressmeddelanden