Trianon förvärvar mark i Bunkeflostrand

Trianon förvärvar mark i Bunkeflostrand.

Idag den 25 april 2018 tecknar Trianon avtal om att förvärva och samtidigt tillträda fastigheten Malmö Bunkeflostrand 155:3. Marken som tillträds är belägen vid Öresundsbron.

Fastigheten omfattar 74 500 kvm mark och är obebyggd. Köpesumman uppgår till 500 000 kr och säljare till fastigheten är Miljöteborg AB. Marken är ännu ej detaljplanerad. Avtalet innefattar en tilläggsköpeskilling utgående efter färdigställd detaljplan. Avtalad tilläggsköpeskilling uppgår till 50% av framtida byggrättsvärde.