Trianon genomför en riktad nyemission av aktier av serie B och tillförs 210 miljoner kronor

PRESSMEDDELANDE 2019-11-27, kl. 22.30
Trianon genomför en riktad nyemission av aktier av serie B
och tillförs 210 miljoner kronor

Läs mer HÄR