Trianon har refinansierat befintliga banklån om 2,6 miljarder

Trianon har hittills under det andra kvartalet 2020 refinansierat 2,6 miljarder kronor i befintliga banklån samt erhållit nya lån och kreditbeslut i syfte att återköpa obligationer om 350 Mkr.

Som tidigare pressmeddelats i samband med offentliggjort återköpserbjudande av seniora icke-säkerställda obligationer, har Trianon dessutom erhållit nya lån och kreditbeslut i syfte att återköpa obligationer med förfall i februari 2021 om 350 Mkr. Bolaget har för avsikt att löpande bedöma möjligheterna att göra eventuella ytterligare köp av obligationer över marknaden utöver avslutat återköpserbjudande 2 juni 2020.
Den nya finansieringen innebär en förlängd kapitalbindning samt en sänkt genomsnittlig ränta.

”Det är glädjande att vi genom goda relationer med våra banker kan refinansiera stora delar av vår låneportfölj under rådande osäkerhet på finansmarknaden. Med en stor andel bostäder och samhällsfastigheter i vår fastighetsportfölj har vi en stark finansiell ställning,” säger Olof Andersson VD på Trianon.

Till pressmeddelandet