Trianon köper utvecklingsfastighet i Slottsstaden i Malmö

Trianon har idag tecknat avtal om förvärv av fastigheten Macken 1 i Malmö omfattande 1000 kvm fördelat på bland annat 60 parkeringsplatser. Det överenskomna fastighets-värdet är 15 Mkr. På tomten ser bolaget potential att bygga bostäder.

 Avtal har tecknats om förvärv av fastigheten Macken 1 i Malmö omfattande 1000 kvm fördelat på bland annat 60 parkeringsplatser. Säljare är Öresundsporten. Förvärvet sker i bolagsform. Tillträde av fastigheten beräknas ske den 1 februari 2021.

Den förvärvade fastigheten är belägen på Tessins väg i Slottsstaden och passar därmed väl in i Trianons befintliga bestånd.

”Vi är mycket nöjda med att förvärva en fastighet med stor potential på ett av Malmös bästa lägen. Malmö stad är positiva till att detaljplanera området varpå vi ser en möjlighet att på sikt bygga attraktiva bostäder här”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Till pressmeddelandet