Trianon utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie B

Fastighets AB Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier och Nordea Bank Abp, filial i Sverige att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av högst 2,1 miljoner aktier av serie B (”Nyemissionen”). Eftersom redan indikerad efterfrågan väsentligen överstiger det högsta antalet aktier i Nyemissionen kan Mats Cederholm, Jan Barchan och Olof Andersson, som idag äger sammanlagt cirka 66 % av aktierna och cirka 75 % av rösterna i Trianon, direkt eller genom bolag, komma att sälja ytterligare högst 800 000 befintliga aktier av serie B på samma villkor som i Nyemissionen.

Läs mer HÄR