Trianons hållbara hybridobligation ett år – här är första investerarrapporten

Ett år efter att Trianon emitterat den första hållbara hybridobligationen med socialt och grönt ramverk är det nu dags för en första investerarrapport. Trianons hållbara hybridobligation har en emitterad volym på 400 Mkr och finansierar både sociala och gröna investeringar i Trianons socioekonomiskt utsatta bostadsområden i södra och östra Malmö. Investerarrapporten som sträcker sig mellan maj 2019 och maj 2020 ger en översikt av hybridobligationens första år.

-Den hållbara hybridobligationen har gett oss ännu större möjligheter att långsiktigt göra både sociala och gröna investeringar och på så sätt säkerställa att våra affärer är bra för våra kunder, för våra investerare, aktieägare och för samhället – lokalt och globalt, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Av emissionslikviden på 400 Mkr har 150 Mkr använts som delfinansiering av förvärvet som Trianon gjorde våren 2019 i Hermodsdal och Almhög. Resterande del, 250 Mkr, används under en femårsperiod till en större satsning på sociala och gröna investeringar där ramverket och målen är kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Investerarrapport hållbar hybridobligation maj 2019-maj 2020