Trianons valberedning inför årsstämman 2021

I enlighet med beslut på årsstämma 17 juni 2020 ska styrelsens ordförande sammakalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2020.

Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av Jan Barchan (Briban Invest AB), Torbjörn Granevärn (Olof Andersson Förvaltnings AB), Johannes Wingborg (Ägaransvarig på Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)) samt Mats Cederholm (styrelseordförande i Fastighets AB Trianon). Malin Ruijsenaars lämnar valberedningen och ersätts av Johannes Wingborg. Valberedningen har utsett Torbjörn Granevärn till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 25 februari 2021 till valberedningens ordförande, Torbjörn Granevärn, [email protected]

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Torbjörn Granevärn, valberedningens ordförande
Telefon: 08-762 74 63
E-post: [email protected]

Mats Cederholm, styrelseordförande
Telefon: 073-362 61 61
E-post: [email protected]

Trianons valberedning