Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Trianon

Valberedningen för Fastighets AB Trianon (publ) föreslår, mot bakgrund av att Jan Barchan och Mats Cederholm avböjt omval, att Jens Ismunden och Axel Barchan väljs som nya styrelseledamöter på årsstämman den 17 juni 2020.

Jens Ismunden, född 1976, Magister företagsekonomi vid Lunds universitet, är verksam som Senior Advisor för AB Grenspecialisten och RoosGruppen AB. Styrelseledamot i Lendify AB. Jens Ismunden innehar 1 350 B-aktier i Trianon. Jens är oberoende till bolaget och ledning samt beroende till större ägare.

Axel Barchan, född 1993, Ek. kand. vid Lunds universitet, tidigare verksam inom investment banking på Carnegie. Axel är styrelseledamot och verksam i Briban Invest AB, Utvecklings AB Laburnum och Nok9 AB. Axel Barchan innehar 13 900 B-aktier i Trianon. Axel är oberoende till bolaget och ledning samt beroende till större ägare.

Valberedningen har vidare meddelat att de föreslår omval av de ordinarie styrelseledamöterna Olof Andersson, Viktoria Bergman, Boris Lennerhov och Elin Thott samt suppleanterna Sofie Karlsryd och Ebba Leijonhufvud. Valberedningen föreslår att Boris Lennerhov väljs till ny styrelseordförande. För mer information angående befintliga ledamöter hänvisas till Trianons webbplats www.trianon.se.

Årsstämman äger rum onsdagen den 17 juni 2020 kl. 16.00 i Multihuset, Betonggatan 16, Limhamn, Malmö. Kallelse till årsstämma kommer att offentliggöras senast fyra veckor före årsstämman.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
[email protected]

Pressmeddelande 2020-03-26