OM OSS

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, förvärvar, utvecklar samt bygger både bostäder och kommersiella lokaler i Malmö med omnejd.

 

Bolaget verkar för ett hållbart boende samt ett socialt ansvarstagande. 

VI SKA BYGGA 500 NYA HYRESRÄTTER PÅ 5 ÅR

OXIE

Nyproduktionen av 100 lägenheter, företrädesvis av mindre storlek, är slutförd vid Oxie station. Lägenheterna är klara och inflyttningen skedde under april månad 2018. I anslutning till nybyggnationen finns ytterligare två etapper planerade och Trianon har påbörjat byggnationen av ytterligare fastigheter med hyresrätter. De sista etapperna är under slutförande och sista inflyttning är i april 2020.

SEGE PARK

Sege Park är en spännande nybyggnation som vi planerar i det gamla sjukhusområdet i centrala Malmö. Här planeras en hållbar grön stadsdel som ska bygga på innovativa lösningar för förnybar energi samt hållbara gemensamma lösningar för de boende kring både odlingar och olika verksamheter. Det centrala området i Malmö ska bli ”Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling” och upp till 800 nya bostäder ska finnas i området inom 10 år. Byggstart är planerad till 2021.

DEN HÅLLBARA AFFÄREN - EN LÖNSAM KOMBINATION AV KUNDNYTTA OCH SAMHÄLLSNYTTA

 

"Genom att utveckla företaget långsiktigt blir vi en del av lösningen. Vi har aldrig tittat isolerat på affären utan ser att det alltid måste finnas med kundnytta och samhällsnytta. Olof Andersson, VD"

 

Hållbarhet är en självklar utgångspunkt i Trianons affärsverksamhet. Grundtanken är att kombinera vinstdrivande verksamhet med hållbara fastigheter och hållbart boende för att kunna skapa värde för både kunder och samhälle. I kombination med långsiktig, trygg och god avkastning för bolagets ägare är detta en affärsmodell som leder till förtroende, positiv samhällsutveckling och uppfyllande av flera av målen i Agenda 2030 samtidigt som det stärker lönsamhet och tillväxt.

 

De globala målen visar vägen

Som aktör i fastighetsbranschen har Trianon stora möjligheter att vara med och påverka många av de 17 globala målen i Agenda 2030. Malmö stad har omvandlat de globala hållbarhetsmålen till lokala mål, och eftersom Trianon verkar i och kring Malmö arbetar bolaget utifrån Malmö stads strategi där hela stadens kapacitet används, både internt och med externa parter i kunskapsallianser, för att skapa en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030.

Hållbarhetsfrågor är integrerade i Trianons löpande verksamhet. För information om vårt hållbarhetsarbete, se sidan 28-41 i vår års- och hållbarhetsredovisning 2019. Du kan också välja länken Hållbarhetsrapport 2019, som endast omfattar sidorna om vårt hållbarhetsarbete.

Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Hållbarhetsrapport 2019

 

 

 

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]