Trianon avser att ansöka om listbyte till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Styrelsen för Fastighets AB Trianon (publ) har beslutat att ansöka om listbyte från Nasdaq First North Premier Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Läs pressmeddelande