Trianon offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av hållbara hybridobligationer på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt och ansöker om notering av hållbara hybridobligationer på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm.

Läs pressmeddelande