Yalla Trappan och Trianon i nytt långsiktigt samarbete

Yalla Trappan och Fastighets AB Trianon har idag tecknat ett hyres- och samarbetsavtal för en café- och serveringsverksamhet i Lindängen. Samarbetet ska få fler kvinnor i sysselsättning, stärka kvinnors självständighet och hälsa, men också bidra till en ökad trygghet och service i närområdet. Yalla Trappan öppnar under hösten i bottenplan i Trianons fastighet på Munkhättegatan.

Läs pressmeddelande