Trianons valberedning inför årsstämman 2021

Pressmeddelande 2020-10-30: Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av Jan Barchan (Briban Invest AB), Torbjörn Granevärn (Olof Andersson Förvaltnings AB), Johannes Wingborg (Ägaransvarig på Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)) samt Mats Cederholm (styrelseordförande i Fastighets AB Trianon). Malin Ruijsenaars lämnar valberedningen och ersätts av Johannes Wingborg. Valberedningen har utsett Torbjörn Granevärn till sin ordförande.

Läs mer

Trianon redo för fastighetsaffär med Svedala kommun

Pressmeddelande 2020-10-13: Kommunstyrelsen i Svedala föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att ge Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB i uppdrag att till Trianon sälja cirka 200 lägenheter på Svedalagården, fastigheten Folkets hus samt att avyttra en obebyggd tomt vid Norra Segestrand i Svedala. Trianon står redo för förhandlingar efter beslut i kommunfullmäktige 28 oktober.

Läs mer

Trianon inviger basket-, lek- och grillplats på Hermodsdal

Pressmeddelande 2020-09-10: Äntligen är utemiljön klar i ett av Trianons bostadsområden i Hermodsdal, och inte vilken utemiljö som helst utan bland annat en efterlängtad multisportplan för till exempel basketspel. Den nya basketplanen kommer lägligt eftersom basketföreningen Malbas nyligen startat upp träningsgrupper för låg- och mellanstadieelever i Hermodsdalshallen.

Läs mer

Trianon offentliggör prospekt och ansöker om notering av ytterligare hållbara hybridobligationer på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm

Pressmeddelande 2020-09-30: Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt och ansöker om notering av ytterligare hållbara hybridobligationer på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm.

Läs mer

Trianons valberedning inför årsstämman 2021

Pressmeddelande 2020-10-30: Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av Jan Barchan (Briban Invest AB), Torbjörn Granevärn (Olof Andersson Förvaltnings AB), Johannes Wingborg (Ägaransvarig på Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)) samt Mats Cederholm (styrelseordförande i Fastighets AB Trianon). Malin Ruijsenaars lämnar valberedningen och ersätts av Johannes Wingborg. Valberedningen har utsett Torbjörn Granevärn till sin ordförande.

Läs mer

Trianon redo för fastighetsaffär med Svedala kommun

Pressmeddelande 2020-10-13: Kommunstyrelsen i Svedala föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att ge Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB i uppdrag att till Trianon sälja cirka 200 lägenheter på Svedalagården, fastigheten Folkets hus samt att avyttra en obebyggd tomt vid Norra Segestrand i Svedala. Trianon står redo för förhandlingar efter beslut i kommunfullmäktige 28 oktober.

Läs mer

Trianon inviger basket-, lek- och grillplats på Hermodsdal

Pressmeddelande 2020-09-10: Äntligen är utemiljön klar i ett av Trianons bostadsområden i Hermodsdal, och inte vilken utemiljö som helst utan bland annat en efterlängtad multisportplan för till exempel basketspel. Den nya basketplanen kommer lägligt eftersom basketföreningen Malbas nyligen startat upp träningsgrupper för låg- och mellanstadieelever i Hermodsdalshallen.

Läs mer

KORT OM TRIANON

Trianon är fastighetsbolaget som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö med omnejd. Vi verkar för ett hållbart boende både socialt och miljömässigt med ett arbetssätt som präglas av flexibilitet, lyhördhet och hög servicenivå.

 

Läs mer..

HÅLLBAR UTVECKLING ÄR ETT LÅNGSIKTIGT ARBETE

Hållbarhet är en självklar utgångspunkt i Trianons affärsverksamhet.

Grundtanken är att kombinera vinstdrivande verksamhet med hållbara fastigheter och hållbart boende för att kunna

skapa värde för både kunder och samhälle.

Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronapandemin/covid-19 och gör rimliga och nödvändiga anpassningar. Här har vi samlat information om hur vi gör för att bidra till en trygg och hälsosam miljö för alla.

 

Läs mer..

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]