Välkommen till Trianon!

Trianon emitterar en hållbar hybridobligation om 400Mkr

PRESSMEDDELANDE 2019-04-10 Trianon emitterar en hållbar hybridobligation om 400 Mkr Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera ett subordinerat efterställt hållbart obligationslån om 400 Mkr under ett ramverk om 500 Mkr (”Hybridobligationen”) på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.…

Läs mer

Hållbar hybrid 2019

PRESSMEDDELANDE 2019-04-01 Kl. 10.00   Trianon utvärderar möjligheten att emittera en hållbar hybridobligation, offentliggör ny finansiell information samt nya finansiella mål Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget utvärderar möjligheten att emittera en hållbar hybridobligation på den nordiska marknaden och har engagerat Nordea som finansiell rådgivare. I samband med utvärderingen…

Läs mer

Trianons Årsredovisning 2018

Fastighets AB Trianons årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig här på Trianons hemsida, www.trianon.se Den tryckta årsredovisningen kommer vara tillgänglig under vecka 16 och går att beställa via Trianons hemsida eller via mail till [email protected]   ÅR 2018

Läs mer

Nytt utseende på våra hyresavier

Från och med utskicket för april månad, så kommer Trianons hyresavier att ha ett nytt utseende. Gå in på läs mer och klicka här

Läs mer

Trianon emitterar en hållbar hybridobligation om 400Mkr

PRESSMEDDELANDE 2019-04-10 Trianon emitterar en hållbar hybridobligation om 400 Mkr Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera ett subordinerat efterställt hållbart obligationslån om 400 Mkr under ett ramverk om 500 Mkr (”Hybridobligationen”) på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.…

Läs mer

Hållbar hybrid 2019

PRESSMEDDELANDE 2019-04-01 Kl. 10.00   Trianon utvärderar möjligheten att emittera en hållbar hybridobligation, offentliggör ny finansiell information samt nya finansiella mål Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget utvärderar möjligheten att emittera en hållbar hybridobligation på den nordiska marknaden och har engagerat Nordea som finansiell rådgivare. I samband med utvärderingen…

Läs mer

Trianons Årsredovisning 2018

Fastighets AB Trianons årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig här på Trianons hemsida, www.trianon.se Den tryckta årsredovisningen kommer vara tillgänglig under vecka 16 och går att beställa via Trianons hemsida eller via mail till [email protected]   ÅR 2018

Läs mer

KORT OM TRIANON

Trianon är fastighetsbolaget som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö. Vi verkar för ett hållbart boende både socialt och miljömässigt med ett arbetssätt som präglas av flexibilitet, lyhördhet och hög servicenivå.


Läs mer..

HÅLLBAR UTVECKLING ÄR ETT LÅNGSIKTIGT ARBETE

Trianon vinnare av Malmö Stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling.

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]