Välkommen till Trianon!

Trianon offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av hållbara hybridobligationer på på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm

PRESSMEDDELANDE 2019-05-09   Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt och ansöker om notering av hållbara hybridobligationer på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm. Trianon emitterade den 17 april 2019 ett subordinerat efterställt hållbart obligationslån med evig löptid om 400 miljoner kronor (”Hybridobligationerna”). Hybridobligationerna emitterades under en total ram om 500 miljoner…

Läs mer

Årsstämma i Trianon

PRESSMEDDELANDE 2019-05-07 kl 17.40   Årsstämma i Trianon   Trianons årsstämma hölls tisdagen den 7 maj 2019. Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att utdelning ska ske med 1,15 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 9 maj 2019. Utdelningen beräknas distribueras tisdagen den 14 maj 2019. Styrelsens…

Läs mer

Delårsrapport Q1 2019

PRESSMEDDELANDE 2019-05-07 kl 08.00 Delårsrapport januari-mars 2019 Resultat i korthet för perioden januari – mars 2019 Hyresintäkterna ökade med 22 procent och uppgick till 95,9 Mkr (78,5). Driftsöverskottet ökade med 26 procent och uppgick till 55,1 Mkr (43,6) och överskottsgraden uppgick till 58 procent (56). Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent och uppgick till 31,9 Mkr…

Läs mer

Trianon emitterar en hållbar hybridobligation om 400Mkr

PRESSMEDDELANDE 2019-04-10 Trianon emitterar en hållbar hybridobligation om 400 Mkr Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera ett subordinerat efterställt hållbart obligationslån om 400 Mkr under ett ramverk om 500 Mkr (”Hybridobligationen”) på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.…

Läs mer

Trianon offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av hållbara hybridobligationer på på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm

PRESSMEDDELANDE 2019-05-09   Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt och ansöker om notering av hållbara hybridobligationer på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm. Trianon emitterade den 17 april 2019 ett subordinerat efterställt hållbart obligationslån med evig löptid om 400 miljoner kronor (”Hybridobligationerna”). Hybridobligationerna emitterades under en total ram om 500 miljoner…

Läs mer

Årsstämma i Trianon

PRESSMEDDELANDE 2019-05-07 kl 17.40   Årsstämma i Trianon   Trianons årsstämma hölls tisdagen den 7 maj 2019. Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att utdelning ska ske med 1,15 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 9 maj 2019. Utdelningen beräknas distribueras tisdagen den 14 maj 2019. Styrelsens…

Läs mer

Delårsrapport Q1 2019

PRESSMEDDELANDE 2019-05-07 kl 08.00 Delårsrapport januari-mars 2019 Resultat i korthet för perioden januari – mars 2019 Hyresintäkterna ökade med 22 procent och uppgick till 95,9 Mkr (78,5). Driftsöverskottet ökade med 26 procent och uppgick till 55,1 Mkr (43,6) och överskottsgraden uppgick till 58 procent (56). Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent och uppgick till 31,9 Mkr…

Läs mer

KORT OM TRIANON

Trianon är fastighetsbolaget som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö. Vi verkar för ett hållbart boende både socialt och miljömässigt med ett arbetssätt som präglas av flexibilitet, lyhördhet och hög servicenivå.


Läs mer..

HÅLLBAR UTVECKLING ÄR ETT LÅNGSIKTIGT ARBETE

Trianon vinnare av Malmö Stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling.

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]