Välkommen till Trianon!

Vi söker en assistent – uthyrning kommersiella lokaler

2020-09-17: Vi växer snabbt och behöver förstärka vår kommersiella uthyrning. Vi tillsätter därför en helt ny tjänst som assistent – uthyrning kommersiella lokaler. Tjänsten är en heltidstjänst, Chefen för kommersiell uthyrning blir din närmaste chef och placeringsort är i Malmö. Du kommer att trivas på Trianon om du tycker om att arbeta i ett högt tempo, om du är en så kallad ”doer” som ser till att få saker gjorda, samt ständigt är sugen på att lära dig nytt och att utvecklas som person.

Läs mer

Trianon emitterar ytterligare hybridobligationer om 100 Mkr

Pressmeddelande 2020-09-01: Fastighets AB Trianon har beslutat att emittera subordinerade efterställda hållbara obligationer om 100 Mkr under det befintliga ramverket om 500 Mkr (”Hybridobligationen” eller ”Hybrid-obligationerna”).

Läs mer

Trianon ingår samarbete gällande projektutveckling av silor på Limhamn

Pressmeddelande 2020-08-24: Trianon har tecknat avtal med Lernacken Fastigheter AB om att sälja 50 procent i ett bostadsrättsprojekt på Limhamn. Avtalet gäller utveckling av två projektfastigheter med ett överenskommet fastighetsvärde om 75 Mkr. Avtalet innebär lika ägande mellan parterna.

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2020

Pressmeddelande 2020-08-21: Trianon levererar trots en utmanande omvärld återigen det bästa förvaltningsresultatet i bolagets historia. Med betydande fastighetsförvärv i Malmö, Arlöv och Skurup har vi hittills i år förvärvat för nära en miljard och fortsätter vår tillväxtresa även i Malmös omnejd.

Läs mer

Vi söker en assistent – uthyrning kommersiella lokaler

2020-09-17: Vi växer snabbt och behöver förstärka vår kommersiella uthyrning. Vi tillsätter därför en helt ny tjänst som assistent – uthyrning kommersiella lokaler. Tjänsten är en heltidstjänst, Chefen för kommersiell uthyrning blir din närmaste chef och placeringsort är i Malmö. Du kommer att trivas på Trianon om du tycker om att arbeta i ett högt tempo, om du är en så kallad ”doer” som ser till att få saker gjorda, samt ständigt är sugen på att lära dig nytt och att utvecklas som person.

Läs mer

Trianon emitterar ytterligare hybridobligationer om 100 Mkr

Pressmeddelande 2020-09-01: Fastighets AB Trianon har beslutat att emittera subordinerade efterställda hållbara obligationer om 100 Mkr under det befintliga ramverket om 500 Mkr (”Hybridobligationen” eller ”Hybrid-obligationerna”).

Läs mer

Trianon ingår samarbete gällande projektutveckling av silor på Limhamn

Pressmeddelande 2020-08-24: Trianon har tecknat avtal med Lernacken Fastigheter AB om att sälja 50 procent i ett bostadsrättsprojekt på Limhamn. Avtalet gäller utveckling av två projektfastigheter med ett överenskommet fastighetsvärde om 75 Mkr. Avtalet innebär lika ägande mellan parterna.

Läs mer

KORT OM TRIANON

Trianon är fastighetsbolaget som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö med omnejd. Vi verkar för ett hållbart boende både socialt och miljömässigt med ett arbetssätt som präglas av flexibilitet, lyhördhet och hög servicenivå.

 

Läs mer..

HÅLLBAR UTVECKLING ÄR ETT LÅNGSIKTIGT ARBETE

Hållbarhet är en självklar utgångspunkt i Trianons affärsverksamhet.

Grundtanken är att kombinera vinstdrivande verksamhet med hållbara fastigheter och hållbart boende för att kunna

skapa värde för både kunder och samhälle.

Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronapandemin/covid-19 och gör rimliga och nödvändiga anpassningar. Här har vi samlat information om hur vi gör för att bidra till en trygg och hälsosam miljö för alla.

 

Läs mer..

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]