Välkommen till Trianon!

Trianon förvärvar bostadsfastigheter i centrala Malmö och Arlöv

Pressmeddelande 2020-06-26: Trianon har tecknat avtal om förvärv av bostadsfastigheter i centrala Malmö och Arlöv omfattande 19 700 kvm fördelat på 211 lägenheter med tillhörande kommersiella lokaler. Det överenskomna fastighetsvärdet är 400 Mkr.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Trianon

Pressmeddelande 2020-06-17: Årsstämma med aktieägarna i Fastighets AB Trianon har hållits onsdagen den 17 juni 2020 i Malmö. Av omtanke om aktieägare, styrelseledamöter, medarbetare och övriga berörda samt för att minska coronavirusets spridning i samhället genomfördes årsstämman i ett mindre format. VD Olof Anderssons anförande förinspelades och filmen kan du ta del av här på vår webbplats.

Läs mer

Havsnära 4:a i Multihuset på Limhamn

På Fendergatan 3 på Limhamn ligger fastigheten Bryggan 1 som även går under namnet Multihuset. Fastigheten består ett trettiotal lägenheter, attraktiva kontor för företag, livsmedelsbutik, vårdcentral, apotek, förskola och parkering. Det finns ett fåtal fina lägenheter kvar! Två 4:or i etage på 100 kvm med balkong och egen tvättmöjlighet. Hyra 15 350:-/mån respektive 15 400:-/mån.…

Läs mer

Trianon har refinansierat befintliga banklån om 2,6 miljarder

Pressmeddelande 2020-06-10: Trianon har hittills under det andra kvartalet 2020 refinansierat 2,6 miljarder kronor i befintliga banklån samt erhållit nya lån och kreditbeslut i syfte att återköpa obligationer om 350 Mkr.

Läs mer

Trianon förvärvar bostadsfastigheter i centrala Malmö och Arlöv

Pressmeddelande 2020-06-26: Trianon har tecknat avtal om förvärv av bostadsfastigheter i centrala Malmö och Arlöv omfattande 19 700 kvm fördelat på 211 lägenheter med tillhörande kommersiella lokaler. Det överenskomna fastighetsvärdet är 400 Mkr.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Trianon

Pressmeddelande 2020-06-17: Årsstämma med aktieägarna i Fastighets AB Trianon har hållits onsdagen den 17 juni 2020 i Malmö. Av omtanke om aktieägare, styrelseledamöter, medarbetare och övriga berörda samt för att minska coronavirusets spridning i samhället genomfördes årsstämman i ett mindre format. VD Olof Anderssons anförande förinspelades och filmen kan du ta del av här på vår webbplats.

Läs mer

Havsnära 4:a i Multihuset på Limhamn

På Fendergatan 3 på Limhamn ligger fastigheten Bryggan 1 som även går under namnet Multihuset. Fastigheten består ett trettiotal lägenheter, attraktiva kontor för företag, livsmedelsbutik, vårdcentral, apotek, förskola och parkering. Det finns ett fåtal fina lägenheter kvar! Två 4:or i etage på 100 kvm med balkong och egen tvättmöjlighet. Hyra 15 350:-/mån respektive 15 400:-/mån.…

Läs mer

KORT OM TRIANON

Trianon är fastighetsbolaget som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö med omnejd. Vi verkar för ett hållbart boende både socialt och miljömässigt med ett arbetssätt som präglas av flexibilitet, lyhördhet och hög servicenivå.

 

Läs mer..

HÅLLBAR UTVECKLING ÄR ETT LÅNGSIKTIGT ARBETE

Hållbarhet är en självklar utgångspunkt i Trianons affärsverksamhet.

Grundtanken är att kombinera vinstdrivande verksamhet med hållbara fastigheter och hållbart boende för att kunna

skapa värde för både kunder och samhälle.

Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronapandemin/covid-19 och gör rimliga och nödvändiga anpassningar. Här har vi samlat information om hur vi gör för att bidra till en trygg och hälsosam miljö för alla.

 

Läs mer..

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]