Borta bra, hemma Trianon

Sök bostad

Trianon vill vara mer än ett fastighetsbolag

Vi vill vara med och utveckla en stad där alla känner sig hemma. Med minskat utanförskap och ökad framtidstro. Och med bostäder som människor känner sig trygga i och arbetsplatser som de trivs på.

Hållbara resultat för människa och samhälle

Vår affärsmodell kombinerar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet för att skapa värde för både hyresgäster och samhälle.

Smart resursanvändning

Vi köper enbart el från förnybara källor, genomför insatser för att minska el- och värmeförbrukningen och installerar solceller på flera av våra fastigheter.

Prisvärda bostäder

Alla människor ska ha råd att bo bra. När vi renoverar utgår vi från lägenhetens behov och de boendes betalningsförmåga för att säkerställa rimliga hyreshöjningar.

Social hållbarhet

Förutom själva förvaltningen av fastigheter lägger vi mycket energi på att skapa jobb, trygghet och mötesplatser för såväl ung som äldre.

Läs mer

Nyheter

Här hittar du aktuell information, nyheter och pressmeddelanden från oss.

Läs mer

Läs mer

Se alla nyheter