Välkommen till Trianon!

Varsågod – Trianons hållbarhetsrapport 2019

Nu kan du bläddra i vår hållbarhetsrapport för att se hur vi skapar värde för både kunder och samhälle. Värde skapar vi genom att kombinera vinstdrivande verksamhet med hållbara fastigheter och ett hållbart boende.

Läs mer

Trianons års- och hållbarhetsredovisning 2019

Pressmeddelande 2020-03-27: Fastighets AB Trianons års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig här på trianon.se. Den tryckta års- och hållbarhetsredovisningen kommer vara tillgänglig under vecka 15 och går att beställa via [email protected]

Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Trianon

Pressmeddelande 2020-03-26: Valberedningen för Fastighets AB Trianon (publ) föreslår, mot bakgrund av att Jan Barchan och Mats Cederholm avböjt omval, att Jens Ismunden och Axel Barchan väljs som nya styrelseledamöter på årsstämman den 17 juni 2020.

Läs mer

Trianon skjuter upp årsstämman till ett senare datum

Pressmeddelande 2020-03-25: Till följd av spridningen av coronaviruset har styrelsen för Fastighets AB Trianon (publ) beslutat att skjuta upp årsstämman från den 4 maj till den 17 juni 2020. Fram till tiden för årsstämman utvärderar styrelsen förslaget till utdelning för 2019.

Läs mer

Varsågod – Trianons hållbarhetsrapport 2019

Nu kan du bläddra i vår hållbarhetsrapport för att se hur vi skapar värde för både kunder och samhälle. Värde skapar vi genom att kombinera vinstdrivande verksamhet med hållbara fastigheter och ett hållbart boende.

Läs mer

Trianons års- och hållbarhetsredovisning 2019

Pressmeddelande 2020-03-27: Fastighets AB Trianons års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig här på trianon.se. Den tryckta års- och hållbarhetsredovisningen kommer vara tillgänglig under vecka 15 och går att beställa via [email protected]

Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Trianon

Pressmeddelande 2020-03-26: Valberedningen för Fastighets AB Trianon (publ) föreslår, mot bakgrund av att Jan Barchan och Mats Cederholm avböjt omval, att Jens Ismunden och Axel Barchan väljs som nya styrelseledamöter på årsstämman den 17 juni 2020.

Läs mer

KORT OM TRIANON

Trianon är fastighetsbolaget som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö. Vi verkar för ett hållbart boende både socialt och miljömässigt med ett arbetssätt som präglas av flexibilitet, lyhördhet och hög servicenivå.


Läs mer..

HÅLLBAR UTVECKLING ÄR ETT LÅNGSIKTIGT ARBETE

Hållbarhet är en självklar utgångspunkt i Trianons affärsverksamhet.

Grundtanken är att kombinera vinstdrivande verksamhet med hållbara fastigheter och hållbart boende för att kunna

skapa värde för både kunder och samhälle.

Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronapandemin/covid-19 och gör rimliga och nödvändiga anpassningar. Här har vi samlat information om hur vi gör för att bidra till en trygg och hälsosam miljö för alla.

 

Läs mer..

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]