Välkommen till Trianon!

Årsredovisning 2017

Trianons årsredovisning 2017 Fastighets AB Trianons årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på Trianons hemsida, www.trianon.se under finansiella rapporter. Den tryckta årsredovisningen kommer att vara tillgänglig under vecka 16 och går att beställa via Trianons hemsida eller via mail till info@trianon.se. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: Olof Andersson, VD Telefon: 040 611 34 97 E-post: olof.andersson@trianon.se…

Läs mer

Kallelse till Årsstämma

PRESSMEDDELANDE 2018-03-26 Kallelse till årsstämma i Trianon Aktieägarna i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 klockan 16.00 i Motetten Folkets Hus, Munkhättegatan 202, Malmö. Klockan 15.30 – före stämmans början, kommer Pehr Andersson, Näringslivsdirektör i Malmö Stad, att hålla ett kortare föredrag om ”Malmö – Framtidens stad”. Efter årsstämmans…

Läs mer

Trianon offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt och ansöker om notering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm. Trianon emitterade den 26 februari 2018 ett obligationslån om 350 miljoner kronor. Obligationerna emitterades under en total ram om 500 miljoner kronor och löper med en rörlig ränta till och med den 26 februari 2021.…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 Resultat i korthet för perioden januari – december 2017 • Hyresintäkterna ökade med 50 procent och uppgick till 261,7 Mkr (174,4). • Driftsöverskottet uppgick till 163,5 Mkr (111,6) och överskottsgraden till 63 procent. • Förvaltningsresultatet uppgick till 123,5 Mkr (126,7). • Periodens resultat uppgick till 340,2 Mkr varav 318,9 Mkr hänförligt till moderbolagets…

Läs mer

Årsredovisning 2017

Trianons årsredovisning 2017 Fastighets AB Trianons årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på Trianons hemsida, www.trianon.se under finansiella rapporter. Den tryckta årsredovisningen kommer att vara tillgänglig under vecka 16 och går att beställa via Trianons hemsida eller via mail till info@trianon.se. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: Olof Andersson, VD Telefon: 040 611 34 97 E-post: olof.andersson@trianon.se…

Läs mer

Kallelse till Årsstämma

PRESSMEDDELANDE 2018-03-26 Kallelse till årsstämma i Trianon Aktieägarna i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 klockan 16.00 i Motetten Folkets Hus, Munkhättegatan 202, Malmö. Klockan 15.30 – före stämmans början, kommer Pehr Andersson, Näringslivsdirektör i Malmö Stad, att hålla ett kortare föredrag om ”Malmö – Framtidens stad”. Efter årsstämmans…

Läs mer

Trianon offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt och ansöker om notering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm. Trianon emitterade den 26 februari 2018 ett obligationslån om 350 miljoner kronor. Obligationerna emitterades under en total ram om 500 miljoner kronor och löper med en rörlig ränta till och med den 26 februari 2021.…

Läs mer

KORT OM TRIANON

Trianon är fastighetsbolaget som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö. Vi verkar för ett hållbart boende både socialt och miljömässigt med ett arbetssätt som präglas av flexibilitet, lyhördhet och hög servicenivå.


Läs mer..

HÅLLBAR UTVECKLING ÄR ETT LÅNGSIKTIGT ARBETE

Trianon vinnare av Malmö Stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling.

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – info@trianon.se