Trianon hyr ut till Statens servicecenter på Entré i Malmö

Pressmeddelande 2021-01-11: Trianon har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Statens servicecenter som kommer att att hyra 835 kvm i en av Entréfastigheterna på Värnhem i Malmö. Beräknad inflyttning är 1 oktober 2021. Hyresgästen är en av flera inom segmentet samhällsservice som bolaget nu välkomnar till den södra Entréfastigheten, Rolf 6.

Läs mer

Boris Lennerhov ny styrelseordförande i Trianon

Pressmeddelande 2021-01-11: Boris Lennerhov, styrelseledamot och vice ordförande i Fastighets AB Trianon (publ) och ordförande bland annat i Gekås AB, har inom bolagets styrelse utsetts till ny styrelseordförande i Trianon intill tiden för nästa årsstämma. När nuvarande ordförande Mats Cederholm nu lämnar sin post, gör han det efter tio händelserika år i Trianons utveckling.

Läs mer

Trianon och Wallfast förvärvar stort utvecklingsprojekt för bostäder i Burlöv

Pressmeddelande 2020-12-22: Trianon och Wallfast har idag tecknat avtal om förvärv av fastigheten Burlöv Tågarp 15:4 omfattande handelsfastigheten Burlöv Center om 43 000 kvm samt tillhörande 48 000 kvm detaljplanerade bostadsbyggrätter med potential för ytterligare 100 000 kvm BTA bostäder. Det överenskomna fastighetsvärdet är 500 Mkr.

Läs mer

Trianon köper utvecklingsfastighet i Slottsstaden i Malmö

Pressmeddelande 2020-12-21: Trianon har idag tecknat avtal om förvärv av fastigheten Macken 1 i Malmö omfattande 1000 kvm fördelat på bland annat 60 parkeringsplatser. Det överenskomna fastighetsvärdet är 15 Mkr. På tomten ser bolaget potential att bygga bostäder.

Läs mer

Trianon hyr ut till Statens servicecenter på Entré i Malmö

Pressmeddelande 2021-01-11: Trianon har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Statens servicecenter som kommer att att hyra 835 kvm i en av Entréfastigheterna på Värnhem i Malmö. Beräknad inflyttning är 1 oktober 2021. Hyresgästen är en av flera inom segmentet samhällsservice som bolaget nu välkomnar till den södra Entréfastigheten, Rolf 6.

Läs mer

Boris Lennerhov ny styrelseordförande i Trianon

Pressmeddelande 2021-01-11: Boris Lennerhov, styrelseledamot och vice ordförande i Fastighets AB Trianon (publ) och ordförande bland annat i Gekås AB, har inom bolagets styrelse utsetts till ny styrelseordförande i Trianon intill tiden för nästa årsstämma. När nuvarande ordförande Mats Cederholm nu lämnar sin post, gör han det efter tio händelserika år i Trianons utveckling.

Läs mer

Trianon och Wallfast förvärvar stort utvecklingsprojekt för bostäder i Burlöv

Pressmeddelande 2020-12-22: Trianon och Wallfast har idag tecknat avtal om förvärv av fastigheten Burlöv Tågarp 15:4 omfattande handelsfastigheten Burlöv Center om 43 000 kvm samt tillhörande 48 000 kvm detaljplanerade bostadsbyggrätter med potential för ytterligare 100 000 kvm BTA bostäder. Det överenskomna fastighetsvärdet är 500 Mkr.

Läs mer

KORT OM TRIANON

Trianon är fastighetsbolaget som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö med omnejd. Vi verkar för ett hållbart boende både socialt och miljömässigt med ett arbetssätt som präglas av flexibilitet, lyhördhet och hög servicenivå.

 

Läs mer..

HÅLLBAR UTVECKLING ÄR ETT LÅNGSIKTIGT ARBETE

Hållbarhet är en självklar utgångspunkt i Trianons affärsverksamhet.

Grundtanken är att kombinera vinstdrivande verksamhet med hållbara fastigheter och hållbart boende för att kunna

skapa värde för både kunder och samhälle.

Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronapandemin/covid-19 och gör rimliga och nödvändiga anpassningar. Här har vi samlat information om hur vi gör för att bidra till en trygg och hälsosam miljö för alla.

 

Läs mer..

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]