Välkommen till Trianon!

Trianon genomför en riktad nyemission av aktier av serie B och tillförs 210 miljoner kronor

PRESSMEDDELANDE 2019-11-27, kl. 22.30 Trianon genomför en riktad nyemission av aktier av serie B och tillförs 210 miljoner kronor Läs mer HÄR

Läs mer

Trianon utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie B

Fastighets AB Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier och Nordea Bank Abp, filial i Sverige att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av högst 2,1 miljoner aktier av serie B (”Nyemissionen”). Eftersom redan indikerad efterfrågan väsentligen överstiger det högsta antalet aktier i Nyemissionen kan Mats Cederholm, Jan Barchan och…

Läs mer

Trianon avser att ansöka om listbyte till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Styrelsen för Fastighets AB Trianon (publ) har beslutat att ansöka om listbyte från Nasdaq First North Premier Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Läs hela pressmeddelandet HÄR

Läs mer

Trianons valberedning för 2020 har utsetts

I enlighet med beslut på årsstämma 7 maj 2019 ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2019. Läs PM HÄR

Läs mer

Trianon genomför en riktad nyemission av aktier av serie B och tillförs 210 miljoner kronor

PRESSMEDDELANDE 2019-11-27, kl. 22.30 Trianon genomför en riktad nyemission av aktier av serie B och tillförs 210 miljoner kronor Läs mer HÄR

Läs mer

Trianon utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie B

Fastighets AB Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier och Nordea Bank Abp, filial i Sverige att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av högst 2,1 miljoner aktier av serie B (”Nyemissionen”). Eftersom redan indikerad efterfrågan väsentligen överstiger det högsta antalet aktier i Nyemissionen kan Mats Cederholm, Jan Barchan och…

Läs mer

Trianon avser att ansöka om listbyte till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Styrelsen för Fastighets AB Trianon (publ) har beslutat att ansöka om listbyte från Nasdaq First North Premier Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Läs hela pressmeddelandet HÄR

Läs mer

KORT OM TRIANON

Trianon är fastighetsbolaget som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö. Vi verkar för ett hållbart boende både socialt och miljömässigt med ett arbetssätt som präglas av flexibilitet, lyhördhet och hög servicenivå.


Läs mer..

HÅLLBAR UTVECKLING ÄR ETT LÅNGSIKTIGT ARBETE

Trianon vinnare av Malmö Stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling.

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]