Butikschef till entreprenörsdriven verksamhet på Entré

Till ett nytt koncept som vi vill ska bli en destination på en upplevelseinriktad plats söker vi dig som är eller siktar mot att bli en entreprenörsdriven butikschef. Vi avser att tillsammans med dig starta upp en ny butiksverksamhet med lågprisprofil på Entré i Malmö. Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden Den viktigaste uppgiften för dig blir…

Läs mer

2020 – Sommarjobb på Trianon

Sommarjobb på Trianon – Bor du i någon av Trianons hyresfastigheter? – Är du mellan 16-20 år? – Vill du jobba minst två veckor i sommar? Vi på Trianon har som mål att anställa minst 20 ungdomar per år (som bor i våra fastigheter) som får jobb inom vår förvaltning. Ungdomarna får prova på fastighetsskötsel,…

Läs mer

Trianon förvärvar bostadsfastighet på Nydala i Malmö

Trianon har tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet på Nydala i Malmö omfattande cirka 2 700 kvm fördelat på 44 lägenheter.  Det underliggande fastighetsvärdet är 33 Mkr. Avtal har tecknats om förvärv av fastigheten Lektorn 5 på Nydala i Malmö omfattande cirka 2 700 kvm fördelat på 44 lägenheter. Säljare är CA i Skåne…

Läs mer

Trianon utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie B

Fastighets AB Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier och Nordea Bank Abp, filial i Sverige att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av högst 2,1 miljoner aktier av serie B (”Nyemissionen”). Eftersom redan indikerad efterfrågan väsentligen överstiger det högsta antalet aktier i Nyemissionen kan Mats Cederholm, Jan Barchan och…

Läs mer

Trianons valberedning för 2020 har utsetts

I enlighet med beslut på årsstämma 7 maj 2019 ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2019. Läs PM HÄR

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2019

PRESSMEDDELANDE 2019-10-31, kl 08.00 Delårsrapport januari-september 2019 ” Vi fortsätter vår tillväxtresa genom att öka förvaltningsresultatet med 35 procent” säger Olof Andersson, VD Trianon. ”Vi har en fortsatt positiv syn på fastighetsmarknaden där hög efterfrågan på bostäder samt minskade vakanser gör att vi kan se fram emot fortsatt ökning av förvaltningsresultatet framöver.” För resultat i…

Läs mer

Trianon säljer nyproduktionsprojekt med ungdomsbostäder på Sorgenfri i Malmö

PRESSMEDDELANDE 2019-10-02, kl 08.00 Trianon säljer nyproduktionsprojekt med ungdomsbostäder på Sorgenfri i Malmö Trianon har tecknat avtal om att sälja en projektfastighet på Norra Sorgenfri i Malmö och köpare är Willhem. Fastigheten har ett överenskommet fastighetsvärde om 435 Mkr och tillträde beräknas ske då projektet färdigställts 2023. PM Sorgenfri

Läs mer