Trianon hyr ut till Statens servicecenter på Entré i Malmö

Pressmeddelande 2021-01-11: Trianon har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Statens servicecenter som kommer att att hyra 835 kvm i en av Entréfastigheterna på Värnhem i Malmö. Beräknad inflyttning är 1 oktober 2021. Hyresgästen är en av flera inom segmentet samhällsservice som bolaget nu välkomnar till den södra Entréfastigheten, Rolf 6.

Läs mer

Boris Lennerhov ny styrelseordförande i Trianon

Pressmeddelande 2021-01-11: Boris Lennerhov, styrelseledamot och vice ordförande i Fastighets AB Trianon (publ) och ordförande bland annat i Gekås AB, har inom bolagets styrelse utsetts till ny styrelseordförande i Trianon intill tiden för nästa årsstämma. När nuvarande ordförande Mats Cederholm nu lämnar sin post, gör han det efter tio händelserika år i Trianons utveckling.

Läs mer

Trianon köper utvecklingsfastighet i Slottsstaden i Malmö

Pressmeddelande 2020-12-21: Trianon har idag tecknat avtal om förvärv av fastigheten Macken 1 i Malmö omfattande 1000 kvm fördelat på bland annat 60 parkeringsplatser. Det överenskomna fastighetsvärdet är 15 Mkr. På tomten ser bolaget potential att bygga bostäder.

Läs mer

Trianon till Nasdaq Stockholms huvudlista

2020-12-17: Torsdagen den 17 december flyttade Trianon upp till Nasdaq Stockholms huvudlista, Mid Cap. Det gjorde vi med firande och klockringning i den klassiska Nasdaq-klockan, allt på plats på vårt kontor i Malmö. På grund av rådande omständigheter livesändes ceremonin via Zoom. Stort tack alla som varit med på den spännande resan framåt och varmt välkommen alla nya aktieägare.

Läs mer

Trianon har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Pressmeddelande 2020-12-11: Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Fastighets AB Trianons (publ) (”Trianon” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen.

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2020

Pressmeddelande 2020-11-04: ”Trianon fortsätter det tredje kvartalet att leverera starkt och ökar hyresintäkterna med 21 procent och förvaltningsresultatet med 26 procent. Vi ser fram emot att fortsätta vår tillväxt genom förvärv, uthyrning, nyproduktion och värdeskapande investeringar och inom en snar framtid vara redo för ett spännande listbyte till Mid Cap, en språngbräda för vår fortsatta tillväxtresa.”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Läs mer

Trianons valberedning inför årsstämman 2021

Pressmeddelande 2020-10-30: Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av Jan Barchan (Briban Invest AB), Torbjörn Granevärn (Olof Andersson Förvaltnings AB), Johannes Wingborg (Ägaransvarig på Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)) samt Mats Cederholm (styrelseordförande i Fastighets AB Trianon). Malin Ruijsenaars lämnar valberedningen och ersätts av Johannes Wingborg. Valberedningen har utsett Torbjörn Granevärn till sin ordförande.

Läs mer

Trianon redo för fastighetsaffär med Svedala kommun

Pressmeddelande 2020-10-13: Kommunstyrelsen i Svedala föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att ge Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB i uppdrag att till Trianon sälja cirka 200 lägenheter på Svedalagården, fastigheten Folkets hus samt att avyttra en obebyggd tomt vid Norra Segestrand i Svedala. Trianon står redo för förhandlingar efter beslut i kommunfullmäktige 28 oktober.

Läs mer