Trianon utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie B

Pressmeddelande 2020-07-08: Fastighets AB Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission riktad till svenska och internationella institutionella investerare om upp till cirka 100 miljoner kronor (”Nyemissionen”) genom ett så kallat accelererat book building-förfarande.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Trianon

Pressmeddelande 2020-06-17: Årsstämma med aktieägarna i Fastighets AB Trianon har hållits onsdagen den 17 juni 2020 i Malmö. Av omtanke om aktieägare, styrelseledamöter, medarbetare och övriga berörda samt för att minska coronavirusets spridning i samhället genomfördes årsstämman i ett mindre format. VD Olof Anderssons anförande förinspelades och filmen kan du ta del av här på vår webbplats.

Läs mer

Havsnära 4:a i Multihuset på Limhamn

På Fendergatan 3 på Limhamn ligger fastigheten Bryggan 1 som även går under namnet Multihuset. Fastigheten består ett trettiotal lägenheter, attraktiva kontor för företag, livsmedelsbutik, vårdcentral, apotek, förskola och parkering. Det finns ett fåtal fina lägenheter kvar! Två 4:or i etage på 100 kvm med balkong och egen tvättmöjlighet. Hyra 15 350:-/mån respektive 15 400:-/mån.…

Läs mer

Trianon offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående icke-säkerställda SEK-obligationer

Pressmeddelande 2020-05-27: Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) (“Bolaget” eller ”Trianon”) erbjuder innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda SEK-obligationer 2018/2021 med rörlig ränta, ett utestående belopp om SEK 350 miljoner och med ISIN SE0010833491 (“Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka samtliga Obligationer mot kontant vederlag till ett pris om 100,20% av det nominella beloppet (”Återköpserbjudandet”).

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Trianon

2020-05-18: Aktieägarna i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 klockan 16.00 på Restaurang Bastards innergård, Mäster Johansgatan 11 i Malmö.

Läs mer