Trianon offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående icke-säkerställda SEK-obligationer

Pressmeddelande 2020-05-27: Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) (“Bolaget” eller ”Trianon”) erbjuder innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda SEK-obligationer 2018/2021 med rörlig ränta, ett utestående belopp om SEK 350 miljoner och med ISIN SE0010833491 (“Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka samtliga Obligationer mot kontant vederlag till ett pris om 100,20% av det nominella beloppet (”Återköpserbjudandet”).

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Trianon

2020-05-18: Aktieägarna i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 klockan 16.00 på Restaurang Bastards innergård, Mäster Johansgatan 11 i Malmö.

Läs mer

Yalla Trappan och Trianon i nytt långsiktigt samarbete

Pressmeddelande 2020-05-13:
Yalla Trappan och Fastighets AB Trianon har idag tecknat ett hyres- och samarbetsavtal för en café- och serveringsverksamhet i Lindängen. Samarbetet ska få fler kvinnor i sysselsättning, stärka kvinnors självständighet och hälsa, men också bidra till en ökad trygghet och service i närområdet. Yalla Trappan, öppnar under hösten i bottenplan i Trianons fastighet på Munkhättegatan.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2020

Pressmeddelande 2020-05-04: Ökningen med 43 procent av förvaltningsresultatet visar på fortsatt hög tillväxt. Tillsammans med en bibehållen stark finansiell ställning ger det oss långsiktig stabilitet. Detta trots att tillvaron med rådande pandemi orsakar en turbulent omvärld.

Läs mer

Trianon hyr ut till Malmö stad när Rosengårdsbiblioteket byggs ut

Pressmeddelande: 2020-04-29 Trianon har tecknat ett femtonårigt hyresavtal med Malmö stad om totalt 2 000 kvm i fastigheten på Rosengård Centrum. Hyra per år under hyrestiden är 4,6 Mkr med beräknad inflyttning i början av 2022. Malmö stads satsning på en utbyggnad av sitt mest besökta stadsdelsbibliotek passar väl in i Trianons ambition att stärka Rosengård Centrum som mötesplats med bostadsnära service.

Läs mer

Trianon i samarbete med Malbas med fokus på unga

Trianon och basketföreningen Malbas har ingått ett samarbete för att möjliggöra basketträning för unga på Hermodsdal. Trianon som har bostadsfastigheter på Hermodsdal vill genom samarbetet öka möjligheten till en aktiv livsstil och nya nätverk för unga i området. Malbas i sin tur får möjlighet att nå ut till fler ungdomar och använda både kompetens och strukturer för utökad verksamhet.

Läs mer

Trianon vinner markanvisning för utveckling av kvarteret Hanna i Arlöv

Pressmeddelande 2020-04-23: I december 2019 bjöd Burlövs kommun in till en markanvisningstävling för att utveckla och bebygga kvarteret Hanna intill Burlöv Centralstation. Nu står det klart att Trianon tillsammans med arkitektbyrån Fojab vunnit markanvisningen för kvarteret Hanna med konceptet Stadsbruket. Projektet passar väl in i Trianons strategi med lokal närvaro och fastigheter i Malmö med…

Läs mer

Varsågod – Trianons hållbarhetsrapport 2019

Nu kan du bläddra i vår hållbarhetsrapport för att se hur vi skapar värde för både kunder och samhälle. Värde skapar vi genom att kombinera vinstdrivande verksamhet med hållbara fastigheter och ett hållbart boende.

Läs mer