Trianon och APL utvecklar område i centrala Malmö – med plats för bostäder, kontor och kreativ verksamhet - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon och APL utvecklar område i centrala Malmö – med plats för bostäder, kontor och kreativ verksamhet

Trianon har tecknat ett samarbetsavtal med Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL, om att gemensamt verka för att utveckla Kvarteret Spiralen om 40 000 kvm på Sorgenfri i Malmö. Platsen har ett centralt läge med en spännande kombination av industriellt arv och kreativa verksamheter. Med samarbetsavtalet kommer de båda aktörerna att samverka kring framdrivandet av ny detaljplan i syfte att uppföra bostäder, kontor och ytor för kreativ verksamhet samtidigt som viktigt läkemedelsproduktion kan bedrivas.

2023-06-26

Trianon förvärvade i juni 2021 utvecklingsfastigheten Spiralen 10 på Sorgenfri och har sedan dess tillsammans med APL, fastighetsägaren till Spiralen 6, 9 och 11, diskuterat samverkan för att utveckla och driva fram en ny detaljplan för området, Kvarteret Spiralen.

Det statliga bolaget APL har 140 anställda i Malmö och bedriver läkemedelsproduktion inom fastigheten Spiralen 9. APL har ett samhällsuppdrag att utveckla och tillhandahålla ett medicinskt ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sortiment av extemporeläkemedel och lagerberedningar. Nyligen fick APL ett utökat samhällsuppdrag att upprätthålla verksamhet även under fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig.

I Trianons och APL:s gemensamma arbete med att driva fram en ny detaljplan för området är det av betydande vikt för APL att produktionsanläggningen, med tanke på det samhällsviktiga uppdraget, skyddas. På området finns även fastigheten Spiralen 12 som ägs av Malmö stad.

Trianon och APL har ingått ett aktieöverlåtelseavtal där Trianon förvärvar aktier och indirekt fastigheterna Spiralen 6 och Spiralen 11. Aktieöverlåtelseavtalet fullföljs först när detaljplanen vunnit laga kraft.

-Vi är glada för samarbetsavtalet med APL och ser fram emot att utveckla Kvarteret Spiralen, som kommer att skapa värden för både staden, Trianon och APL, säger Olof Andersson, VD i Trianon.

– För oss är det viktigt att säkra APL:s verksamhet i den förändring av staden som sker. Vi är därför positiva till ett samarbetsavtal där våra intressen tas tillvara samtidigt som Kvarteret Spiralen genomgår en positiv utveckling, säger Terese Schumann Lindberg, APL.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040-611 34 85
[email protected]

OM TRIANON
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 154 fastigheter om 491 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2023 på cirka 13 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

OM APL
APL står för Apotek Produktion & Laboratorier och är ett statligt ägt företag med ett viktigt samhällsuppdrag i Sverige. I nära samarbete med specialister och förskrivare, myndigheter och andra intressenter, utvecklar och tillhandahåller APL ett medicinskt ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sortiment av extemporeläkemedel och lagerberedningar. Verksamheten har även fått ett utökat uppdrag att upprätthålla verksamhet även under fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig. 

Pressmeddelande 2022-06-26

Trianon för investerare