Vi vill vara med och utveckla Malmö med omnejd

Allt fler väljer att bo och arbeta i Malmöregionen

För att bidra till en socialt hållbar stadsutveckling bedriver vi på Trianon ett aktivt utvecklingsarbete. Målet är att bygga nya bostäder med rimlig hyra, utifrån efterfrågan.

 

Det sker bland annat genom nyproduktion, nybyggnation i befintligt bestånd och utveckling av multihus med flera funktioner i en och samma fastighet. Vi lägger stort fokus på att erbjuda bostäder med en standard och en hyra som flertalet inkomstgrupper har råd att efterfråga, oavsett om det handlar om befintligt bostadsbestånd eller nyproducerade lägenheter. På lokalsidan har vi den senaste tiden tecknat en rad hyreskontrakt med hyresgäster inom samhällsservice, det kan handla om vård och andra myndighetsrelaterade verksamheter.

Våra projekt