Fendergatan 1-3

Fastighetsinformation

Fastighetens byggår
Antal lägenheter
Total lägenhetsyta
Antal lokaler
Total lokalyta
2019
30
kvm
kvm