Häggen 13 (Föreningsgatan 72, Grangatan 2 A-B, Zenithgatan 5, Sallerupsvägen 1 – 9)