Ö. Förstadsgatan 56 A

Fastighetsinformation

Fastighetens byggår
Antal lägenheter
Total lägenhetsyta
Antal lokaler
Total lokalyta
2000
38
kvm
kvm