Linnégatan 42

Fastighetsinformation

Fastighetens byggår
Antal lägenheter
Total lägenhetsyta
Antal lokaler
Total lokalyta
0
0 kvm
11
5019 kvm