Nu öppnar arkitekttävlingen för nya gestaltningen av Limhamns silor - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Nu öppnar arkitekttävlingen för nya gestaltningen av Limhamns silor

Nu öppnar arkitekttävlingen för nya gestaltningen av Limhamns silor

2022-08-10
De gamla silorna längs Övägen i Limhamn ägs sedan 2020 av Trianon och Lernacken Fastigheter och ett arbete pågår med en ny detaljplan för bostadsbyggande på platsen. Området är gammal industrimark och har betytt mycket för Malmös historia. För att få in olika idéer och lösningar på hur platsen ska utvecklas öppnas idag 10 augusti ansökan om att delta i ett parallellt uppdrag om ny gestaltning av silorna i Limhamn.

Första steget är en prekvalificering i form av en öppen inbjudan där de som anmäler sitt intresse ska klara av vissa krav och ge en första konceptuell idé hur de vill ta sig an uppgiften. En bedömningsjury väljer sedan ut tre deltagare eller team som därefter arbetar parallellt med uppgiften att gestalta ny bebyggelse med bostäder och lokaler av Limhamns gamla silor.

Resultatet från det parallella uppdraget kommer att bearbetas i en ny detaljplan där det vinnande förslaget blir utgångspunkt för detaljplanen.

Det parallella uppdraget ska genomgå en öppen och inkluderande process samt präglas av nytänkande med fokus på hållbara lösningar. Både hög ambition och genomförbarhet ses som viktigt i tävlingen.

”Genom att ersätta eller integrera de befintliga silorna hoppas jag att de nya gestaltningsförslagen ska viska lite om den gamla cementhistoriens betydelse för Malmö, men samtidigt blicka stadigt framåt mot Limhamns spännande utveckling. Platsen blir en viktig pusselbit för att länka samman det gamla med det nya Limhamn i sjöstaden, men också ett orienterande och stolt landmärke för alla Malmöbor att älska, besöka, bo eller vistas i”, säger Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon.

Tidplan och tekniska detaljer

Från den 10 till och med den 30 augusti kan en intresseanmälan lämnas in av deltagare och arkitektteam för en prekvalificering. Därefter sker beslut vilka tre arkitektteam som väljs ut för det parallella uppdraget. I januari 2023 presenteras utlåtande och vinnande förslag.

Förslag lämnas in via det elektroniska upphandlingssystemet TendSign, www.tendsign.com.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Anna Heide, affärsutvecklingschef, 0733-032 479, [email protected]
Nina Gilljam, kommunikationschef/IR, 0708-699 022, [email protected]

Fastighets AB Trianon
040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 154 fastigheter om 491 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2022 på cirka 13 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Pressmeddelande 2022-08-10
Trianon för investerare