NYHETER

Uthyres: 6:a på Limhamn!

25 november, 2020

Trevlig etagelägenhet på Limhamns bästa läge. 6 rok fördelat på 135 kvm. Balkong ut mot trevlig innergård. Två badrum samt tvättmaskin och torktumlare i lägenheten.

Hyra 16 275 kr/mån (inkl digital-tv). Ledig för inflyttning omgående. För intresseanmälan, mejla Linda Persson, [email protected]

Ritning

Delårsrapport januari-september 2020

4 november, 2020

Resultat i korthet för perioden januari – september 2020
• Hyresintäkterna ökade med 25 procent och uppgick till 405,5 Mkr (325,3).
• Driftsöverskottet ökade med 28 procent och uppgick till 269,6 Mkr (210,2) och överskottsgraden uppgick till 66 procent (65).
• Förvaltningsresultatet ökade med 29 procent och uppgick till 170,3 Mkr (132,0).
• Periodens resultat uppgick till 344,8 Mkr varav 339,0 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till september om 8,65 kr (4,74).
• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 320,8 Mkr (221,7).
• Värdeförändring derivat uppgick till -72,4 Mkr (-133,2).

Resultat i korthet för tredje kvartalet 2020
• Hyresintäkterna ökade med 21 procent och uppgick till 142,3 Mkr (117,2).
• Driftsöverskottet ökade med 27 procent och uppgick till 102,3 Mkr (80,7) och överskottsgraden uppgick till 72 procent (69).
• Förvaltningsresultatet ökade med 26 procent och uppgick till 67,8 Mkr (54,0).
• Periodens resultat uppgick till 230,0 Mkr varav 228,1 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden juli till september om 5,93 kr (2,02).
• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 217,2 Mkr (85,7).
• Värdeförändring derivat uppgick till -2,5 Mkr (-45,2).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020
• Riktad nyemission av 1 miljon aktier tillför det egna kapitalet 115 Mkr före transaktionskostnader.
• Avtal tecknas med Lernacken Fastigheter AB om att sälja 50 procent av silor i Limhamn med ett överenskommet fastighetsvärde om 75 Mkr.
• Emission av hållbar hybridobligation om 100 Mkr tillförs det egna kapitalet. Ramen om 500 Mkr nu fullt utnyttjad.
• Ny solcellspark invigs tillsammans med E.ON Sverige om 7 800 kvadratmeter där Trianon framöver kommer att köpa el för att öka andelen förnybar elproduktion.
• Fortsatt positiv nettouthyrning som uppgick till 2,6 Mkr (3,0) under kvartalet.
• Fortsatt hög takt av renovering av lägenheter i befintligt bestånd. Antal renoverade lägenheter uppgick till 35 (26) under kvartalet.
• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter påverkade resultatet om 217 Mkr (86) under kvartalet beroende på en marknadsmässig yieldförskjutning på bostadsfastigheter. Direktavkastningen för fastighetsportföljen uppgick till 4,5 procent (4,5).

Olof Andersson, VD Trianon, kommenterar:
”Trianon fortsätter det tredje kvartalet att leverera starkt och ökar hyresintäkterna med 21 procent och förvaltningsresultatet med 26 procent. Vi ser fram emot att fortsätta vår tillväxt genom förvärv, uthyrning, nyproduktion och värdeskapande investeringar och inom en snar framtid vara redo för ett spännande listbyte till Mid Cap, en språngbräda för vår fortsatta tillväxtresa.”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97
E-post: [email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
Telefon: 040 611 34 85
E-post: [email protected]

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 november 2020, kl 08.00.

OM TRIANON
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 84 fastigheter om 401 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2020 på cirka 9,4 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.
Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-409 421 20, e-mail: [email protected] För mer information se: www.trianon.se

Kommentar från VD Olof Andersson på film

Till pressmeddelandet

Trianons valberedning inför årsstämman 2021

30 oktober, 2020

I enlighet med beslut på årsstämma 17 juni 2020 ska styrelsens ordförande sammakalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2020.

Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av Jan Barchan (Briban Invest AB), Torbjörn Granevärn (Olof Andersson Förvaltnings AB), Johannes Wingborg (Ägaransvarig på Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)) samt Mats Cederholm (styrelseordförande i Fastighets AB Trianon). Malin Ruijsenaars lämnar valberedningen och ersätts av Johannes Wingborg. Valberedningen har utsett Torbjörn Granevärn till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 25 februari 2021 till valberedningens ordförande, Torbjörn Granevärn, [email protected]

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Torbjörn Granevärn, valberedningens ordförande
Telefon: 08-762 74 63
E-post: [email protected]

Mats Cederholm, styrelseordförande
Telefon: 073-362 61 61
E-post: [email protected]

Trianons valberedning

Trianon redo för fastighetsaffär med Svedala kommun

13 oktober, 2020

Kommunstyrelsen i Svedala föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att ge Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB i uppdrag att till Trianon sälja cirka 200 lägenheter på Svedalagården, fastigheten Folkets hus samt att avyttra en obebyggd tomt vid Norra Segestrand i Svedala. Trianon står redo för förhandlingar efter beslut i kommunfullmäktige 28 oktober.

Trianon, vars strategi är att äga, förvalta, utveckla samt bygga både bostäder och kommersiella lokaler i Malmö med omnejd, fortsätter nu diskussionerna med Svedala kommun samt Bostads AB Fastigheter och Svedala Exploaterings AB.

– Vi är redo att ta en aktiv roll i samhällsutvecklingen med en nära förvaltning i Svedala. Vi är långsiktiga och har varit fastighetsägare i Svedala sedan 2005, om än i mindre omfattning, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

– Vi har valt att ha en dialog med Trianon, som är en välkänd aktör med goda referenser, som kan hjälpa oss att växa på ett hållbart och planerat sätt. Vi har stort förtroende för Trianon som kommer att ta bosocialt ansvar och är villiga att investera i nya bostäder i kommunen, säger Linda Allansson Wester.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
040-611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
[email protected]

Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens ordförande
0704-92 62 69
[email protected]

Pressmeddelande

Trianon inviger basket-, lek- och grillplats på Hermodsdal

9 oktober, 2020

PRESSMEDDELANDE 2020-10-09

Trianon inviger basket-, lek- och grillplats i Hermodsdal

Äntligen är utemiljön klar i ett av Trianons bostadsområden i Hermodsdal, och inte vilken utemiljö som helst utan bland annat en efterlängtad multisportplan för till exempel basketspel. Den nya basketplanen kommer lägligt eftersom basketföreningen Malbas nyligen startat upp träningsgrupper för låg- och mellanstadieelever i Hermodsdalshallen. Att öka trivseln i området med en utemiljö som stimulerar till hälsosamma och sociala aktiviteter, är en av flera insatser som Trianon gör i Hermodsdal.
Trianon och Malbas har från och med i år ett samarbete som ska stimulera föreningsaktiviteten och möjligheten till lek och rörelse för barn och ungdomar i Hermodsdal. Nu vill vi fira tillsammans med unga och äldre hyresgäster i området att vi har en helt ny utomhusyta för både lek, spel och sociala aktiviteter i Hermodsdal.
Festlig invigning av basket-, lek- och grillplats
Välkommen att vara med när Trianon inviger utemiljön i Hermodsdal. Det blir basketspel med Malbas och en hemlig gäst på planen. Här har barn och unga möjlighet att spela basket och knyta kontakter för framtida spel med Malbas. Samarbetspartner är även Mark- & Stenentreprenad, som bjuder på fika.
När: Tisdag 13 oktober kl 15:00
Var: Lek- och basketplatsen, Professorsgatan 10A B (på baksidan av huset), Hermodsdal
Fler föreningsaktiva unga ett gemensamt mål Trianons övergripande mål är att bidra till en socialt hållbar stad genom att, som här, tillsammans med föreningen Malbas verka för permanenta träningsgrupper på Hermodsdal som kan bidra till fler föreningsaktiva ungdomar i området. Ökad föreningstillgänglighet bidrar till att öka barn och ungdomars förutsättningar att nå sina drömmar, skapa en meningsfull fritid samt att förbättra folkhälsan. Trianon har cirka 1100 lägenheter på Hermodsdal och på Lindängen och sedan i början av året även på Nydala, båda närliggande områden. Med lokala förvaltningskontor på både Hermodsdal och Lindängen är avståndet nära mellan fastighetsägaren och hyresgästerna, vilket underlättar för ett engagerat hållbarhetsarbete.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Fastighets AB Trianon:
Anna Heide, affärsutvecklingschef
Telefon: 0733-03 24 79
E-post: [email protected]

Nina Gilljam, kommunikationschef Telefon: 0708-699 022
E-post: [email protected]

Läs PM här

Trianon offentliggör prospekt och ansöker om notering av ytterligare hållbara hybridobligationer på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm

30 september, 2020

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt och ansöker om notering av ytterligare hållbara hybridobligationer på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm.
Trianon emitterade den 1 september 2020 ytterligare hybridobligationer om 100 miljoner kronor under sitt utestående subordinerade efterställda hållbara obligationslån med evig löptid (”Hybridobligationerna”). I och med emissionen av Hybridobligationerna är ramverket om 500 miljoner kronor således fullt utnyttjat.

Bolaget har, i enlighet med villkoren för Hybridobligationerna, ansökt om notering av Hybridobligationerna på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas inträffa omkring den 1 oktober 2020. Med anledning av noteringen har Trianon upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.trianon.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Obligationsprospekt – Prospectus 2020

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97
E-post: [email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
Telefon: 040 611 34 85
E-post: [email protected]

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
30 september 2020, kl. 15.30.

OM TRIANON
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 80 fastigheter om 382 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2020 på cirka 8,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.
Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-409 421 20, e-mail: [email protected] För mer information se: www.trianon.se

Obligationsprospekt – Prospectus 2020

Om den hållbara hybridobligationen samt obligationsprospekt

Trianon ökar andelen förnybar energi när ny solcellspark är i drift

30 september, 2020

7 800 kvadratmeter med cirka 3 900 solcellspaneler. Så stor är den nya solcellsparken i närheten av Billeberga i Svalövs kommun, som precis tagits i drift. Anläggningen, vars produktion motsvarar förbrukningen från cirka 200 hushåll, levererar förnybar solel direkt till Fastighets AB Trianon i Malmö. Tack vare ett nytt koncept från E.ON blev den verklighet.

Anläggningen är utlagd på cirka 3 hektar mark och ligger naturskönt belägen i Södra Möinge i Svalövs kommun – mitt i det karaktäristiska skånska landskapet. Projektet är ett samarbete mellan E.ON, Fastighets AB Trianon och markägare Jörgen Mattsson, som äger Elvireborgs gård. Konkret innebär E.ONs koncept att företag som vill ha lokal förnybar solel till sin verksamhet matchas med markägare som har tillgänglig mark, lämplig för byggnation av en solcellspark. Genom avtalet är investeraren, alltså markägare Jörgen Mattsson i det här fallet, garanterad avsättning för elen. Därmed blir det attraktivt för fler att bygga solcellsparker.

– I och med vårt nya affärskoncept får kunderna förnybar el från en anläggning som kanske inte hade byggts om vi inte kopplat samman producent och elkund. E.ON bidrar alltså genom konceptet till att öka andelen förnybar elproduktion, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

Trianon i Malmö är först ut med att teckna avtal och kommer framöver att köpa sin el från den närliggande solcellsparken. Företaget valde även nyligen att installera 800 paneler solceller på taket till Entrés köpcentrum i Malmö, vilket motsvarar cirka 1280 kvm.

– Det känns roligt att vi nu är igång. Genom det här avtalet är vi med och bidrar till att öka andelen förnybar energi som dessutom är lokalt producerad. Något som är en viktig pusselbit för att kunna nå FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 och för att arbeta mot en mer hållbar stadsutveckling, säger Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon.

Jörgen Mattsson, som driver Elvireborgs gård och äger marken där solcellsparken byggts, är nöjd med resultatet av sin investering och med konceptet.

– Det känns fantastiskt att anläggningen är klar. I framtiden kommer vi att behöva mer el från förnybara källor för att möjliggöra elektrifieringen och klimatomställningen. Avtalet innebär att jag bidrar till att mer förnybar el kan produceras och samtidigt ger det mig som företagare en god avkastning. Det är win win för alla parter, säger Jörgen Mattsson.

Kontakt:

Filip Annas, presschef E.ON Nordic – 0737- 19 67 98
Nina Gilljam, kommunikationschef Trianon – 0708-69 90 22

Vi söker en assistent – uthyrning kommersiella lokaler

17 september, 2020

Om tjänsten
Vi växer snabbt och behöver förstärka vår kommersiella uthyrning. Vi tillsätter därför en helt ny tjänst som assistent – uthyrning kommersiella lokaler. Tjänsten är en heltidstjänst, chefen för kommersiell uthyrning blir din närmaste chef och placeringsort är i Malmö.

Arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att ansvara för och sköta administration i form av exempelvis avtalsöverlåtelser och tilläggsavtal samt lägga in avtal i systemet. I rollen ingår det också att sköta omförhandlingar av kommersiella mindre avtal, samt att avlasta uthyrningschefen med visningar av kommersiella mindre lokaler.

Vi vill att du har erfarenhet av service och administration, god datorvana samt att du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Utbildningsmässigt vill vi att du minst har avslutat gymnasieutbildning. Du har körkort B då vi även har fastigheter utanför Malmö. Har du utbildning eller erfarenhet från fastighetsbranschen eller avtalsskrivande är detta en merit, men viktigast är att du är intresserad av fastighetsbranschen och kommersiella lokaler.

Personlighet
Det är viktigt att du är social, serviceminded och representativ då du är bolagets ansikte utåt och att du kan agera säljande.

För att klara rollen bra ser vi gärna att du är ambitiös, noggrann och strukturerad och att du tycker om att ha många bollar i luften, samt arbeta självständigt.

Du kommer att trivas på Trianon om du tycker om att arbeta i ett högt tempo, om du är en så kallad ”doer” som ser till att få saker gjorda, samt ständigt är sugen på att lära dig nytt och att utvecklas som person.

Så ansöker du
För att söka den här tjänsten skickar du in en personlig presentation och ditt CV där du tydligt beskriver dina erfarenheter och varför du är intresserad av tjänsten. Har några frågor du varmt välkommen att kontakta Isabella Quirico Brodén på 0729-73 31 93 alt [email protected]. Senast 30 oktober vill vi ha din ansökan som du skickar in här. Sök gärna tidigare, då vi arbetar med urvalet löpande. Välkommen med din ansökan!

Om oss
Fastighets AB Trianon är ett entreprenörsdrivet och expansivt fastighetsbolag som grundades 1973 och som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö med omnejd. Vi verkar för ett hållbart boende och en hållbar stadsutveckling för både människa och samhälle – alltid med ett arbetssätt som präglas av flexibilitet, lyhördhet och hög servicenivå. Idag är vi börsnoterade och vårt fastighetsbestånd på 380 000 kvm har ett marknadsvärde på 8,7 Mdkr, vi är cirka 60 medarbetare och har huvudkontor i Malmö. Med engagemang, nytänkande och mod som värdegrund vill vi på Trianon göra Malmö till en ännu bättre plats att bo och verka i. Känner du som vi, hoppas vi att du söker denna tjänst. För mer information se här på www.trianon.se.

Trianon emitterar ytterligare hybridobligationer om 100 Mkr

1 september, 2020

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera subordinerade efterställda hållbara obligationer om 100 Mkr under det befintliga ramverket om 500 Mkr (”Hybridobligationen” eller ”Hybridobligationerna”).

Den 17 april 2019 emitterade Trianon de initiala Hybridobligationerna om 400 Mkr under ett ramverk om 500 Mkr. I och med dagens utökning av Hybridobligationen om 100 Mkr så är ramverket därmed fullt utnyttjat. Hybridobligationerna emitteras till kurs om 100% av nominellt belopp och har tecknats av bland annat Svenska Handel Pensionskassan vilket offentliggjorts i ett separat pressmeddelande den 26 juni 2020. Dessutom har Trianons huvudägare Briban Invest AB och Olof Andersson Förvaltnings AB tecknat en del av emissionen till motsvarande villkor.
Hybridobligationerna har en evig löptid, löper med en initial ränta om Stibor 3m + 7,0% och kommer att redovisas som eget kapital. Trianon avser att ansöka om notering av de nyemitterade Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Emissionslikviden från Hybridobligationen kommer att användas i enlighet med Bolagets hållbara ramverk daterat 31 mars 2019. Mer information om det hållbara ramverket för Hybridobligationerna finns tillgängligt på hemsidan (trianon.se/investor-relations/hallbar-hybrid-2019).
Nordea har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med emissionen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
040-611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
[email protected]

Trianons pressmeddelanden

Trianon ingår samarbete gällande projektutveckling av silor på Limhamn

24 augusti, 2020

Pressmeddelande 2020-08-24: Trianon har tecknat avtal med Lernacken Fastigheter AB om att sälja 50 procent i ett bostadsrättsprojekt på Limhamn. Avtalet gäller utveckling av två projektfastigheter med ett överenskommet fastighetsvärde om 75 Mkr. Avtalet innebär lika ägande mellan parterna.

Fastigheterna Bojen 1 och Fendern 1 utgörs av sex silor och omfattar 15 000 kvm BTA bostadsbyggrätter på Limhamn i Malmö. I projektfastigheterna planeras 130 till 150 bostadsrätter på bästa läge på Limhamn. Avtalet är villkorat av finansiering. Tillträde beräknas ske i slutet av 2020.

Avtalet kommer att innebära ett likviditetstillskott motsvarande 60 Mkr samt en resultatpåverkan som kommer att redovisas fjärde kvartalet 2020.
”Fastigheterna ligger på ett av Malmös bästa lägen och vi är glada för vårt samarbete med Lernacken Fastigheter AB. Deras kompetens och erfarenhet av bostadsrättsprojekt kompletterar Trianon på ett väldigt bra sätt.”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
[email protected]

Pressmeddelandet

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]