NYHETER

Vi söker en assistent – uthyrning kommersiella lokaler

17 september, 2020

Om tjänsten
Vi växer snabbt och behöver förstärka vår kommersiella uthyrning. Vi tillsätter därför en helt ny tjänst som assistent – uthyrning kommersiella lokaler. Tjänsten är en heltidstjänst, chefen för kommersiell uthyrning blir din närmaste chef och placeringsort är i Malmö.

Arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att ansvara för och sköta administration i form av exempelvis avtalsöverlåtelser och tilläggsavtal samt lägga in avtal i systemet. I rollen ingår det också att sköta omförhandlingar av kommersiella mindre avtal, samt att avlasta uthyrningschefen med visningar av kommersiella mindre lokaler.

Vi vill att du har erfarenhet av service och administration, god datorvana samt att du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Utbildningsmässigt vill vi att du minst har avslutat gymnasieutbildning. Du har körkort B då vi även har fastigheter utanför Malmö. Har du utbildning eller erfarenhet från fastighetsbranschen eller avtalsskrivande är detta en merit, men viktigast är att du är intresserad av fastighetsbranschen och kommersiella lokaler.

Personlighet
Det är viktigt att du är social, serviceminded och representativ då du är bolagets ansikte utåt och att du kan agera säljande.

För att klara rollen bra ser vi gärna att du är ambitiös, noggrann och strukturerad och att du tycker om att ha många bollar i luften, samt arbeta självständigt.

Du kommer att trivas på Trianon om du tycker om att arbeta i ett högt tempo, om du är en så kallad ”doer” som ser till att få saker gjorda, samt ständigt är sugen på att lära dig nytt och att utvecklas som person.

Så ansöker du
För att söka den här tjänsten skickar du in en personlig presentation och ditt CV där du tydligt beskriver dina erfarenheter och varför du är intresserad av tjänsten. Har några frågor du varmt välkommen att kontakta Isabella Quirico Brodén på 0729-73 31 93 alt [email protected]. Senast 30 oktober vill vi ha din ansökan som du skickar in här. Sök gärna tidigare, då vi arbetar med urvalet löpande. Välkommen med din ansökan!

Om oss
Fastighets AB Trianon är ett entreprenörsdrivet och expansivt fastighetsbolag som grundades 1973 och som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö med omnejd. Vi verkar för ett hållbart boende och en hållbar stadsutveckling för både människa och samhälle – alltid med ett arbetssätt som präglas av flexibilitet, lyhördhet och hög servicenivå. Idag är vi börsnoterade och vårt fastighetsbestånd på 380 000 kvm har ett marknadsvärde på 8,7 Mdkr, vi är cirka 60 medarbetare och har huvudkontor i Malmö. Med engagemang, nytänkande och mod som värdegrund vill vi på Trianon göra Malmö till en ännu bättre plats att bo och verka i. Känner du som vi, hoppas vi att du söker denna tjänst. För mer information se här på www.trianon.se.

Trianon emitterar ytterligare hybridobligationer om 100 Mkr

1 september, 2020

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera subordinerade efterställda hållbara obligationer om 100 Mkr under det befintliga ramverket om 500 Mkr (”Hybridobligationen” eller ”Hybridobligationerna”).

Den 17 april 2019 emitterade Trianon de initiala Hybridobligationerna om 400 Mkr under ett ramverk om 500 Mkr. I och med dagens utökning av Hybridobligationen om 100 Mkr så är ramverket därmed fullt utnyttjat. Hybridobligationerna emitteras till kurs om 100% av nominellt belopp och har tecknats av bland annat Svenska Handel Pensionskassan vilket offentliggjorts i ett separat pressmeddelande den 26 juni 2020. Dessutom har Trianons huvudägare Briban Invest AB och Olof Andersson Förvaltnings AB tecknat en del av emissionen till motsvarande villkor.
Hybridobligationerna har en evig löptid, löper med en initial ränta om Stibor 3m + 7,0% och kommer att redovisas som eget kapital. Trianon avser att ansöka om notering av de nyemitterade Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Emissionslikviden från Hybridobligationen kommer att användas i enlighet med Bolagets hållbara ramverk daterat 31 mars 2019. Mer information om det hållbara ramverket för Hybridobligationerna finns tillgängligt på hemsidan (trianon.se/investor-relations/hallbar-hybrid-2019).
Nordea har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med emissionen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
040-611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
[email protected]

Trianons pressmeddelanden

Trianon ingår samarbete gällande projektutveckling av silor på Limhamn

24 augusti, 2020

Pressmeddelande 2020-08-24: Trianon har tecknat avtal med Lernacken Fastigheter AB om att sälja 50 procent i ett bostadsrättsprojekt på Limhamn. Avtalet gäller utveckling av två projektfastigheter med ett överenskommet fastighetsvärde om 75 Mkr. Avtalet innebär lika ägande mellan parterna.

Fastigheterna Bojen 1 och Fendern 1 utgörs av sex silor och omfattar 15 000 kvm BTA bostadsbyggrätter på Limhamn i Malmö. I projektfastigheterna planeras 130 till 150 bostadsrätter på bästa läge på Limhamn. Avtalet är villkorat av finansiering. Tillträde beräknas ske i slutet av 2020.

Avtalet kommer att innebära ett likviditetstillskott motsvarande 60 Mkr samt en resultatpåverkan som kommer att redovisas fjärde kvartalet 2020.
”Fastigheterna ligger på ett av Malmös bästa lägen och vi är glada för vårt samarbete med Lernacken Fastigheter AB. Deras kompetens och erfarenhet av bostadsrättsprojekt kompletterar Trianon på ett väldigt bra sätt.”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
[email protected]

Pressmeddelandet

Delårsrapport januari-juni 2020

21 augusti, 2020

Resultat i korthet för perioden januari – juni 2020
• Hyresintäkterna ökade med 26 procent och uppgick till 263,2 Mkr (208,1).
• Driftsöverskottet ökade med 29 procent och uppgick till 167,3 Mkr (129,5) och överskottsgraden uppgick till 64 procent (62).
• Förvaltningsresultatet ökade med 31 procent och uppgick till 102,5 Mkr (78,0).
• Periodens resultat uppgick till 114,8 Mkr varav 110,9 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till juni om 3,04 kr (2,92).
• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 103,6 Mkr (136,0).
• Värdeförändring derivat uppgick till -69,9 Mkr (-88,0), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -56,8 Mkr (-74,6).

Resultat i korthet för andra kvartalet 2020
• Hyresintäkterna ökade med 19 procent och uppgick till 134,0 Mkr (112,2).
• Driftsöverskottet ökade med 23 procent och uppgick till 91,9 Mkr (74,4) och överskottsgraden uppgick till 69 procent (66).
• Förvaltningsresultatet ökade med 23 procent och uppgick till 56,8 Mkr (46,2).
• Periodens resultat uppgick till 72,6 Mkr varav 70,6 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden april till juni om 1,94 kr (2,36).
• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 50,0 Mkr (100,9).
• Värdeförändring derivat uppgick till -20,6 Mkr (-48,0), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -14,4 Mkr (-41,3).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020
• Trianon förvärvar bostadsfastigheter i Skurup omfattande cirka 22 200 kvm fördelat på 293 lägenheter och ett överenskommet fastighetsvärde om 247 Mkr.
• Trianon förvärvar bostadsfastigheter i centrala Malmö och Arlöv omfattande cirka
19 700 kvm fördelat på 211 lägenheter med tillhörande kommersiella lokaler. Det överenskomna fastighetsvärdet är 400 Mkr.
• Trianon tecknar ett femtonårigt hyresavtal med Malmö stad för utbyggnad av Malmös mest besökta stadsdelsbibliotek, Rosengårdsbiblioteket. Beräknad inflyttning 2022.
• Nya hyresavtal tecknas med verksamheter i Multihuset på Limhamn.
• Trianon vinner markanvisning för nyproduktion av kvarteret Hanna i Arlöv, med cirka 150 bostäder samt anslutande lokaler. Uppdragsgivare är Burlövs kommun och byggstart 2021.
• Trianon refinansierar 2,6 Mdkr i befintliga banklån samt erhåller nya lån och kreditbeslut i syfte att återköpa obligationer. Återköp av obligationer har ägt rum om 22 Mkr.

Olof Andersson, VD Trianon, kommenterar:
”Trianon levererar trots en utmanande omvärld återigen det bästa förvaltningsresultatet i bolagets historia. Med betydande fastighetsförvärv i Malmö, Arlöv och Skurup har vi hittills i år förvärvat för nära en miljard och fortsätter vår tillväxtresa även i Malmös omnejd”.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97
E-post: [email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
Telefon: 040 611 34 85
E-post: [email protected]

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020, kl 08.00.

Till pressmeddelandet

Trianon genomför riktad nyemission av en miljon aktier av serie B och tillförs 115 miljoner kronor

9 juli, 2020

Styrelsen i Fastighets AB Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission av en miljon aktier av serie B till ett pris om 115 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Priset har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar stängningskursen den 8 juli 2020. I relation till det långsiktiga substansvärdet per aktie om 84,94* kronor per den 31 mars 2020 motsvarar priset en premie om 35 procent. Genom Nyemissionen tillförs Trianon 115 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. I kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Länsförsäkringar Fastighetsfond, AB Grenspecialisten och Erik Selin Fastigheter AB. Likviden från Nyemissionen avses användas för att öka den finansiella beredskapen för finansiering av fortsatt expansion genom värdeskapande investeringar i nyproduktion och befintligt bestånd samt att genomföra ytterligare förvärv. Skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt var att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Efter Nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Trianon till 37 465 500, varav
1 521 118 aktier av serie A och 35 944 382 aktier av serie B. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 2,7 procent baserat på det totala antalet aktier i Trianon efter Nyemissionen.

Bolaget har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 dagar från likviddagen för Nyemissionen. Därtill har de befintliga aktieägarna Briban Invest AB och Olof Andersson Förvaltnings AB åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i Trianon under en period om 90 dagar från likviddagen för Nyemissionen.

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank som joint bookrunners och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.
*Långsiktigt substansvärde per aktie efter avdrag för eget kapital hänförligt till hybridobligation

Till pressmeddelandet

Trianon utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie B

8 juli, 2020

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Fastighets AB Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission riktad till svenska och internationella institutionella investerare om upp till cirka 100 miljoner kronor (”Nyemissionen”) genom ett så kallat accelererat book building-förfarande.

Under årets första sex månader har Trianon genomfört flera förvärv och fortsatt visa god tillväxt. Bolaget har som mål att förvaltningsresultatet ska öka med 12 procent per år. Syftet med Nyemissionen är att öka den finansiella beredskapen för finansiering av fortsatt expansion genom värdeskapande investeringar i nyproduktion och befintligt bestånd samt att genomföra ytterligare förvärv.
Det totala antalet aktier av serie B som kan komma att emitteras och priset per aktie av serie B kommer att fastställas genom ett så kallat accelererat book building-förfarande. Bolaget kommer att informera om utfallet av Nyemissionen i ett pressmeddelande när förfarandet har avslutats och styrelsen har beslutat om Nyemissionen.

De befintliga aktieägarna Briban Invest AB, Olof Andersson Förvaltnings AB och AB Grenspecialisten har åtagit sig att teckna aktier i Nyemissionen för totalt 30 miljoner kronor. Ingen ersättning eller företräde vid allokering erhålls i utbyte mot teckningsåtagandena.
Nyemissionen förutsätter att styrelsen i Trianon, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 juni 2020, beslutar att genomföra den, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln öppnar på Nasdaq First North Premier Growth Market klockan 9.00 den 9 juli 2020. Styrelsen kan välja att när som helst avbryta det accelererade book building-förfarandet och avstå från att genomföra Nyemissionen.

Till pressmeddelandet

Trianon förvärvar bostadsfastigheter i centrala Malmö och Arlöv

26 juni, 2020

Trianon har tecknat avtal om förvärv av bostadsfastigheter i centrala Malmö och Arlöv omfattande 19 700 kvm fördelat på 211 lägenheter med tillhörande kommersiella lokaler. Det överenskomna fastighetsvärdet är 400 Mkr.

Avtal har tecknats om förvärv av fastigheterna Hälsingör 2, Beckasinen 11 och Korpen 42 i Malmö samt Arlöv 22:189 i Arlöv omfattande 19 700 kvm fördelat på 211 lägenheter med tillhörande kommersiella lokaler.

De förvärvade fastigheterna i Malmö är belägna centralt precis som fastigheten i Arlöv. Arlöv ligger nordöst om Malmö och tillhör Burlövs kommun. Tillträde av fastigheterna planeras till den 1 september 2020. Säljare är Svensk Handel Pensionskassan och överenskommet fastighetsvärde uppgår till 400 Mkr, vilket motsvarar ett värde på cirka 20 300 kr per kvadratmeter. Förvärven görs i form av fastighetsöverlåtelser.

Förvärven avses att finansieras genom upptagande av nya lån samt genom en riktad obligationsemission till Svensk Handel Pensionskassan om 50 Mkr inom ramen för Trianons hållbara hybridobligation.

”Affären är helt i linje med Trianons strategi att förvärva bostadsfastigheter med stor utvecklingspotential i Malmö med omnejd. Vi ser goda möjligheter till värdeskapande investeringar i beståndet”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Pressmedelande

Kommuniké från årsstämma i Trianon

17 juni, 2020

Trianons årsstämma hölls onsdagen den 17 juni 2020 i Malmö. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Se gärna filmen med Olof Anderssons VD-anförande.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Utdelning
Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens reviderade förslag, att ingen utdelning ska lämnas.

Styrelsearvode
Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 000 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 250 000 kronor, övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 125 000 kronor vardera samt att styrelsesuppleanterna ska erhålla 62 500 kronor vardera. Vidare beslöts att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med totalt 120 000 kronor, varav 60 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Beslöts att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Styrelse
Årsstämman beslöt att styrelsen ska bestå av sju ledamöter med två suppleanter. Olof Andersson, Viktoria Bergman, Mats Cederholm, Boris Lennerhov och Elin Thott omvaldes som styrelseledamöter samt att Sofie Karlsryd och Ebba Leijonhufvud omvaldes som suppleanter. Vidare valdes Jens Ismunden och Axel Barchan till nya styrelseledamöter i bolaget. Mats Cederholm omvaldes till styrelsens ordförande.

Valberedning
Inför årsstämman 2021 beslöts att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningens sammansättning som föregående år, vilket huvudsakligen innebär att styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av september månad 2020, största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse var sin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka huvudsakligen innebär att Trianon ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
Årsstämman beslöt slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst 2 100 000 aktier ges ut. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv samt finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt.

Tack
Avslutningsvis tackades avgående styrelseledamoten Jan Barchan och avgående revisorn Tomas Ahlgren för sina förtjänstfulla insatser för bolaget.

Film
Med anledning av pandemin och risk för smittspridning vidtog Trianon ett antal åtgärder i syfte att begränsa riskerna och möjliggöra för aktieägarna att, trots rådande omständigheter, kunna delta i stämman. Bland annat förinspelades en film där bolagets verkställande direktör kommenterar det gångna året, bolagets verksamhet och fokus för 2020. Filmen och all info om årsstämman finns tillgänglig på Trianon.se/investorrelations

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
040 611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040 611 34 85
[email protected]

Havsnära 4:a i Multihuset på Limhamn

12 juni, 2020

På Fendergatan 3 på Limhamn ligger fastigheten Bryggan 1 som även går under namnet Multihuset.

Fastigheten består ett trettiotal lägenheter, attraktiva kontor för företag, livsmedelsbutik, vårdcentral, apotek, förskola och parkering.
Det finns ett fåtal fina lägenheter kvar! Två 4:or i etage på 100 kvm med balkong och egen tvättmöjlighet.
Hyra 15 350:-/mån respektive 15 400:-/mån. Avgift för digital-tv/fiber tillkommer.
För mer information kontakta Linda Persson på 040-6114014 alt. [email protected]

Trianon har refinansierat befintliga banklån om 2,6 miljarder

10 juni, 2020

Trianon har hittills under det andra kvartalet 2020 refinansierat 2,6 miljarder kronor i befintliga banklån samt erhållit nya lån och kreditbeslut i syfte att återköpa obligationer om 350 Mkr.

Som tidigare pressmeddelats i samband med offentliggjort återköpserbjudande av seniora icke-säkerställda obligationer, har Trianon dessutom erhållit nya lån och kreditbeslut i syfte att återköpa obligationer med förfall i februari 2021 om 350 Mkr. Bolaget har för avsikt att löpande bedöma möjligheterna att göra eventuella ytterligare köp av obligationer över marknaden utöver avslutat återköpserbjudande 2 juni 2020.
Den nya finansieringen innebär en förlängd kapitalbindning samt en sänkt genomsnittlig ränta.

”Det är glädjande att vi genom goda relationer med våra banker kan refinansiera stora delar av vår låneportfölj under rådande osäkerhet på finansmarknaden. Med en stor andel bostäder och samhällsfastigheter i vår fastighetsportfölj har vi en stark finansiell ställning,” säger Olof Andersson VD på Trianon.

Till pressmeddelandet

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]