NYHETER

Varsågod – Trianons hållbarhetsrapport 2019

8 april, 2020

Hållbarhet är en självklar utgångspunkt i Trianons affärsverksamhet och sedan flera år tillbaka arbetar vi på Trianon med både med gröna och sociala frågor.

Nu kan du ta del av vår hållbarhetsrapport 2019 som ger dig en samlad bild av vad vi menar skapar den hållbara affären, om det som vi kallar bo-staden, om hållbar resursanvändning och om alla de som gör vårt hållbarhetsfokus möjligt – våra medarbetare och leverantörer. Rapporten är ett utdrag ur vår års- och hållbarhetsredovisning.

Trianons hållbarhetsrapport 2019

Trianons års- och hållbarhetsredovisning 2019

27 mars, 2020

Fastighets AB Trianons års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig här på trianon.se. 

Den tryckta års- och hållbarhetsredovisningen kommer vara tillgänglig under vecka 15 och går att beställa via [email protected]

Som vi tidigare meddelat har årsstämman för 2019, med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19, senarelagts till onsdagen den 17 juni 2020. Fram till tiden för årsstämman utvärderar styrelsen förslaget till utdelning för 2019.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
[email protected]

Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Pressmeddelande 2020-03-27

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Trianon

26 mars, 2020

Valberedningen för Fastighets AB Trianon (publ) föreslår, mot bakgrund av att Jan Barchan och Mats Cederholm avböjt omval, att Jens Ismunden och Axel Barchan väljs som nya styrelseledamöter på årsstämman den 17 juni 2020.

Jens Ismunden, född 1976, Magister företagsekonomi vid Lunds universitet, är verksam som Senior Advisor för AB Grenspecialisten och RoosGruppen AB. Styrelseledamot i Lendify AB. Jens Ismunden innehar 1 350 B-aktier i Trianon. Jens är oberoende till bolaget och ledning samt beroende till större ägare.

Axel Barchan, född 1993, Ek. kand. vid Lunds universitet, tidigare verksam inom investment banking på Carnegie. Axel är styrelseledamot och verksam i Briban Invest AB, Utvecklings AB Laburnum och Nok9 AB. Axel Barchan innehar 13 900 B-aktier i Trianon. Axel är oberoende till bolaget och ledning samt beroende till större ägare.

Valberedningen har vidare meddelat att de föreslår omval av de ordinarie styrelseledamöterna Olof Andersson, Viktoria Bergman, Boris Lennerhov och Elin Thott samt suppleanterna Sofie Karlsryd och Ebba Leijonhufvud. Valberedningen föreslår att Boris Lennerhov väljs till ny styrelseordförande. För mer information angående befintliga ledamöter hänvisas till Trianons webbplats www.trianon.se.

Årsstämman äger rum onsdagen den 17 juni 2020 kl. 16.00 i Multihuset, Betonggatan 16, Limhamn, Malmö. Kallelse till årsstämma kommer att offentliggöras senast fyra veckor före årsstämman.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
[email protected]

Pressmeddelande 2020-03-26

Trianon skjuter upp årsstämman till ett senare datum

25 mars, 2020

Till följd av spridningen av coronaviruset har styrelsen för Fastighets AB Trianon (publ) beslutat att skjuta upp årsstämman från den 4 maj till den 17 juni 2020. Fram till tiden för årsstämman utvärderar styrelsen förslaget till utdelning för 2019.

Med den senaste tidens utbrott av coronaviruset och en förhöjd risk för spridning har myndigheter i Sverige infört mötes- och reserestriktioner. Med tanke på bolagets aktieägare och stämmans besökare, känner vi ett särskilt ansvar att värna om deras hälsa.

Under 2019 hade Trianon en stark ekonomisk utveckling med över 30 procents ökning av både intäkter och förvaltningsresultat. Bolagets finansiella ställning är stark och de krav som uppställs vad gäller till exempel belåningsgrad uppfylls med tillfredsställande marginal. Trianons fastighetsbestånd består till 75 % av bostäder och samhällsfastigheter, vilket säkerställer bolagets kassaflöden och gör den rådande situationen hanterbar.

Årsstämman skulle ursprungligen ha hållits den 4 maj 2020, men senareläggs nu till onsdagen den 17 juni 2020. Trianon återkommer med ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
040-611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
[email protected]

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020, kl. 12:30 CET.

 Pressmeddelande 2020-03-25

Trianon hyr ut 900 kvm till Kirurgicentrum Skåne AB i Multihuset

20 mars, 2020

Trianon har tecknat hyresavtal med en aktör inom hälsa och sjukvård för inflyttning i Multihuset på Limhamn. Företaget Kirurgicentrum Skåne AB med specialistläkarverksamhet och kirurgi som inriktning, kommer att hyra 900 kvm i Multihuset.

Trianon har tecknat ännu ett avtal för uthyrning av kontors- och verksamhetslokaler i Multihuset på Limhamn, denna gång ett tioårigt avtal med en årshyra om 2,9 Mkr. Den nya aktören Kirurgicentrum Skåne AB flyttar i oktober in sin verksamhet innefattande bland annat specialistläkarverksamhet inom kirurgi och operationer.

-Att ännu en hyresgäst på kort tid tecknar hyresavtal med oss i Multihuset på Limhamn visar att det finns en stor efterfrågan på våra lokaler för närvarande. Det gläder mig att olika branscher, denna gång en vårdverksamhet, ser de många fördelarna med Multihusets attraktiva läge, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Om Multihuset

Multihuset i Limhamn omfattar cirka 19 800 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav cirka hälften består av ett parkeringshus. Multihuset är ett servicenav för de bostäder som finns i området med vårdcentral, barnavårdscentral, livsmedelsbutik, parkering, apotek och förskola. Multihuset består också av ett trettiotal lägenheter samt attraktiva kontor för företag.

Pressmeddelande 2020-03-20

Klart med Trianons första kontorshyresgäst i Multihuset

16 mars, 2020

Trianon har tecknat hyresavtal med en aktör inom telekom i Multihuset på Limhamn. Företaget One Sell AB blir därmed första kontorshyresgästen i Multihuset.

Det treåriga avtalet om uthyrning av kontorslokaler i Multihuset på Limhamn har slutits med företaget One Sell AB som senast juni flyttar in sin verksamhet inom telekom innefattande bland annat telemarketing och kundtjänst.

-Det känns väldigt bra att välkomna första kontorshyresgästen till Multihuset på Limhamn. Vi har dessutom förhandlingar igång med ytterligare hyresgäster och upplever en stor efterfrågan på lokaler för närvarande, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Pressmeddelande 2020-03-16

Information med anledning av coronaviruset

16 mars, 2020

Trianon följer händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och de direktiv som Folkhälsomyndigheten ger. Arbetet med att bromsa spridningen i samhället är av yttersta vikt och vi alla behöver ta ett samhällsansvar. Fokus ligger på att fördröja smittspridning i befolkningen och vi ber dig att i första hand kontakta oss per telefon och mejl.

Har du förkylningssymtom?

För din egen skull, dina grannar, våra medarbetare och leverantörer ber vi dig som har förkylningssymtom, luftvägsbesvär, feber eller hosta att ställa in bokade möten med oss och endast anmäla akuta fel.

Nå oss i första hand via telefon och mejl:

– Mejla oss på [email protected]

-Gör din felanmälan på trianon.se/felanmalan/

-Ring oss på 040-611 34 00 måndag-fredag klockan 09.00–12.00 och 13.00–16.00.

-Vid akuta fall (t.ex. större elfel och vattenläckage) efter kontorstid och helger, ring journumret som står i trapphuset.

Om du bokat besök med oss eller någon av våra entreprenörer

-Avboka om du är sjuk.

Så här agerar vi på Trianon nu

-Följer dagligen Folkhälsomyndighetens råd.

-Arbetar som vanligt men stannar hemma vid förkylningssymptom.

-Undviker handskakningar.

-Begränsar antalet personer som får vistas i visningslägenhet samtidigt.

-Ser till att vara så tillgängliga som möjligt för våra kunder.

-Gör allt vi kan för att du inte ska drabbas av eventuella leveransförseningar.

Eftersom Folkhälsomyndighetens råd ändras kontinuerligt, kan även våra rutiner ändras.

Håll dig uppdaterad på www.folkhalsomyndigheten.se och här på vår webbplats.

Var rädd om dig!

 

Trianon förvärvar fastigheter på Limhamn och i centrala Malmö

28 februari, 2020

Pressmeddelande 2020-02-28:
Trianon har idag tecknat avtal om förvärv och samtidigt tillträtt två fastigheter, en på Limhamn och en i centrala Malmö, omfattande cirka 7 735 kvm fördelat på bostadsfastigheter och kommersiella lokaler.  Det underliggande fastighetsvärdet är 318 Mkr.

De förvärvade fastigheterna är Siljan 22 i Limhamn och Nötskrikan 18 i Malmö. Totalt omfattar båda fastigheterna cirka 7 735 kvm uthyrningsbar yta fördelat på bostadsfastigheter och kommersiella lokaler. Säljaren är en lokal fastighetsägare och överenskommet fastighetsvärde uppgår till 318 Mkr.

Den förvärvade fastigheten på Limhamn är belägen i anslutning till Trianons övriga fastigheter och inrymmer bl.a. ICA Kvantum Malmborgs Limhamn. Förvärvet sker i bolagsform. Tillträdet av fastigheterna ägde rum samtidigt som avtalet tecknades, den 28 februari 2020. Förvärvet kommer att finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy.

”Vi är glada att kunna göra ännu ett förvärv i ett växande Malmö. Förvärvet stärker vår position inom bostäder och närhandel på Limhamn, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Pressmeddelande 2020-02-28

Bokslutskommuniké januari-december 2019

28 februari, 2020

Pressmeddelande 2020-02-28:
”Jag summerar ännu ett starkt år för Trianon med hög tillväxt och lönsamhet. Vi har gjort betydande förvärv och lyckats väl med uthyrningen. Det gläder mig särskilt att vi sista kvartalet 2019 ökar förvaltningsresultatet med över 50 procent jämfört med motsvarande period föregående år”, säger Olof Andersson, VD Trianon.

Pressmeddelande 2020-02-28

Bokslutskommuniké januari-december 2019

Butikschef till entreprenörsdriven verksamhet på Entré

26 februari, 2020

Till ett nytt koncept som vi vill ska bli en destination på en upplevelseinriktad plats söker vi dig som är eller siktar mot att bli en entreprenörsdriven butikschef. Vi avser att tillsammans med dig starta upp en ny butiksverksamhet med lågprisprofil på Entré i Malmö.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
Den viktigaste uppgiften för dig blir att varje dag driva försäljningen genom att motivera och inspirera ditt team. En av vägarna till framgång tror vi nås genom att du tillsammans med teamet sätter upp och siktar på dagliga och månatliga mål. Tjänsten är på heltid där du dagligen är aktivt engagerad i uppgifterna på golvet och ser till att alla jobbar mot uppsatta mål och ger kunderna bästa service. I rollen som butikschef ingår också att förse och säkerställa att alla medarbetare har en god produktkännedom och är uppdaterade på de senaste trenderna.  Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Driva försäljningen mot uppsatta mål
  • Leda och utveckla verksamheten
  • Budget
  • Bemanning, schemaläggning, personalplanering

Bakgrund och kvalifikationer
Som person är du kommunikativ, nytänkande, driven och är motiverad av att uppnå goda resultat.
Du har några års erfarenhet och kompetens inom serviceyrken eller detaljhandeln och vill utvecklas vidare inom sälj- och serviceområdet. Du ska ha grundläggande gymnasiekompetens och dokumenterad erfarenhet som ledare.

Vi erbjuder
Som butikschef i denna verksamhet, som ännu inte finns men som kommer att etableras tillsammans med dig, får du möjlighet att arbeta i en entreprenörsdriven verksamhet tillsammans med oss. Trianon är fastighetsbolaget som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö. Vi verkar för ett hållbart boende både socialt och miljömässigt med ett arbetssätt som präglas av flexibilitet, lyhördhet och hög servicenivå.

Så ansöker du
För att söka den här tjänsten skickar du in en personlig presentation och ditt CV där du tydligt beskriver dina erfarenheter och varför du är intresserad av tjänsten. Har några frågor du varmt välkommen att kontakta Isabella Quirico Brodén på 0729-73 31 93 alt [email protected]. Vi arbetar med urvalet löpande.

Välkommen med din ansökan!

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]