NYHETER

Trianon emitterar en hållbar hybridobligation om 400Mkr

10 april, 2019

PRESSMEDDELANDE 2019-04-10

Trianon emitterar en hållbar hybridobligation om 400 Mkr

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera ett subordinerat efterställt hållbart obligationslån om 400 Mkr under ett ramverk om 500 Mkr (”Hybridobligationen”) på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

 

Läs mer här

Hållbar hybrid 2019

1 april, 2019

PRESSMEDDELANDE 2019-04-01 Kl. 10.00

 

Trianon utvärderar möjligheten att emittera en hållbar hybridobligation, offentliggör ny finansiell information samt nya finansiella mål

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget utvärderar möjligheten att emittera en hållbar hybridobligation på den nordiska marknaden och har engagerat Nordea som finansiell rådgivare. I samband med utvärderingen offentliggör även Bolaget ny finansiell information samt nya finansiella mål.

Läs hela pressmeddelandet här

Trianons Årsredovisning 2018

28 mars, 2019

Fastighets AB Trianons årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig här på Trianons hemsida, www.trianon.se

Den tryckta årsredovisningen kommer vara tillgänglig under vecka 16 och går att beställa via Trianons hemsida eller via mail till [email protected]

 

ÅR 2018

Nytt utseende på våra hyresavier

15 mars, 2019

Från och med utskicket för april månad, så kommer Trianons hyresavier att ha ett nytt utseende. Gå in på läs mer och klicka här

Olof Andersson medverkar på ”Introduce Investor Days” i Stockholm 12 – 13 mars

7 mars, 2019

Haymarket och ABG Sundal Colliers bolagsseminarium ”Introduce Investor Days” hålls den 12- 13 mars i Stockholm

Ca 250 privata investerare är anmälda och 30 institutioner.

Utfrågare är Fastighetsanalytiker Filip Hallberg.

 

Seminariet kommer att livestreamas och material kommer finnas att tillgå på vår hemsida efter den 13 mars.

Trianon hyr ut till ny livsmedelsaktör på Rosengård Centrum i Malmö

28 februari, 2019

Trianon har tecknat hyresavtal med en ny aktör om uthyrning av lokaler för livsmedelshandel på Rosengård Centrum

Trianon har tecknat ett femtonårigt avtal om uthyrning av cirka 7 000 kvm på Rosengård Centrum. Den nya aktören kommer under våren att öppna livsmedelsbutik med lågprisinriktning samt med ett sortiment anpassat till det mångkulturella Malmö.

”Det är oerhört glädjande att välkomna en lågprisaktör med mat från hela världen till Rosengård Centrum. Vidare är vi oerhört nöjda med den snabba uthyrningsprocessen och att intresset varit så stort att etablera sig på Rosengård. Med denna och andra uthyrningar gjorda under fjärde kvartalet är Rosengård Centrum nu i stort sett fullt uthyrt.” säger Olof Andersson VD på Trianon.

Trianon förvärvar bostadsfastigheter i Malmö för 900 Mkr

28 februari, 2019

Trianon har tecknat avtal om att förvärva ett fastighetsbestånd om 781 lägenheter samt ett mindre antal kommersiella lokaler med en uthyrningsbar yta om 53 300 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna på Hermodsdal och Almhög i Malmö och förvärvet har ett underliggande fastighetsvärde om 900 Mkr. Säljare är Willhem och tillträde beräknas ske den 30 april 2019. Med förvärvet, som är Trianons största förvärv, når bolaget sitt långsiktiga mål om ett fastighetsvärde på 6,6 Mdkr redan under 2019.

Avtal har tecknats om förvärv av 11 bostadsfastigheter på Hermodsdal och Almhög i Malmö. Säljare är Willhem Fastigheter AB och underliggande fastighetsvärde uppgår till 900 Mkr, vilket motsvarar ett värde på cirka 16 200 kr per kvadratmeter efter avdrag för latent skatt. Fastigheterna bestående av 781 lägenheter har möjlighet till uppgradering, då beståndet bara är delvis renoverat.

De förvärvade fastigheterna är belägna i anslutning till Trianons övriga fastigheter på Hermodsdal. Förvärvet sker i bolagsform. Tillträde av fastigheterna planeras till den 30 april 2019. Förvärvet kommer att finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy.

”Med dagens förvärv, som är vårt största hittills, kommer vårt fastighetsvärde att överstiga målet om 6,6 Mdkr. Tillsammans med våra befintliga fastigheter i området, ger detta oss en stark ställning med totalt 1 140 lägenheter på Hermodsdal.” säger Olof Andersson VD på Trianon.

Bokslutskommuniké 2018

28 februari, 2019

PRESSMEDDELANDE 2019-02-28, kl 08.00

 

Bokslutskommuniké 2018

 

Resultat i korthet för perioden januari – december 2018

 • Hyresintäkterna ökade med 32 procent och uppgick till 344,5 Mkr (261,7).
 • Driftsöverskottet ökade med 30 procent och uppgick till 212,6 Mkr (163,5) och överskottsgraden uppgick till 62 procent (62).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 130,8 Mkr (116,6). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 15,5 Mkr (0).
 • Periodens resultat uppgick till 267,0 Mkr varav 255,8 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till december om 7,44 kr (10,15).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 211,5 Mkr (321,0).
 • Värdeförändring derivat uppgick till -40,4 Mkr (-12,7), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -11,3 Mkr (9,3).
 • Styrelsen föreslår ökad utdelning med 15 procent om 1,15 kr per aktie (1,00), vilket motsvarar 30 procent av förvaltningsresultatet exklusive resultat från andelar i intresseföretag samt efter betald skatt.

 

Resultat i korthet för fjärde kvartalet 2018

 • Hyresintäkterna ökade med 26 procent och uppgick till 92,8 Mkr (73,9).
 • Driftsöverskottet ökade med 26 procent och uppgick till 54,4 Mkr (43,2) och överskottsgraden till 59 procent (58).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent och uppgick till 29,5 Mkr (27,0).  Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 4,6 Mkr (0).
 • Periodens resultat uppgick till 68,7 Mkr varav 64,8 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden oktober till december om 1,89 kr (1,97).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 80,0 Mkr (85,4).
 • Värdeförändring derivat uppgick till -26,8 Mkr (-7,2), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -16,3 Mkr (-1,0).

 

 

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

 • Avtal tecknas om förvärv av två bostadsfastigheter belägna på Hermodsdal i Malmö bestående av 105 lägenheter och ett totalt fastighetsvärde om 123 Mkr.
 • Flertal nya hyreskontrakt tecknade och nettouthyrningen uppgick till 3,6 Mkr för kvartalet och 14,2 Mkr ackumulerat.
 • Trianon har tillsammans med Malmö stad, Malmö Universitet, PEAB, Carnegie, SEB och Grenspecialisten Förvaltning AB, beviljats medel från Vinnova för att utreda förutsättningar för fler att kunna efterfråga nyproducerade bostäder i utsatta områden. Ett sätt kan vara att använda en social obligation för att finansiera kontantinsatsen för en bostadsrätt.

Under 2018 har vi haft fortsatt stark ekonomisk utveckling, gjort framgångsrika uthyrningar, haft högt tempo i nyproduktionen samt gjort ett antal viktiga bostadsförvärv.” säger Olof Andersson, VD Trianon. ”Genom dagens stora förvärv på Hermodsdal och Almhög kommer vårt fastighetsvärde att överstiga målet om 6,6 Mdkr.

 

På grund av utbildning öppnar vår växel 11.00 idag den 25/2!

25 februari, 2019

Idag är vår personal på utbildning, så ni får ha överseende med vi öppnar 11.00!

Maila gärna i första hand till [email protected] 

Tack för ert tålamod!

Ny anläggning för sopsortering på Lindängen

24 januari, 2019

Malmös första kvartersnära grovavfallstjänst öppnar och Trianon är en av de drivande.

Läs mer

 

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]