NYHETER

Trianon genomför en riktad nyemission av aktier av serie B och tillförs 210 miljoner kronor

27 november, 2019

PRESSMEDDELANDE 2019-11-27, kl. 22.30
Trianon genomför en riktad nyemission av aktier av serie B
och tillförs 210 miljoner kronor

Läs mer HÄR

Trianon utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie B

27 november, 2019

Fastighets AB Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier och Nordea Bank Abp, filial i Sverige att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av högst 2,1 miljoner aktier av serie B (”Nyemissionen”). Eftersom redan indikerad efterfrågan väsentligen överstiger det högsta antalet aktier i Nyemissionen kan Mats Cederholm, Jan Barchan och Olof Andersson, som idag äger sammanlagt cirka 66 % av aktierna och cirka 75 % av rösterna i Trianon, direkt eller genom bolag, komma att sälja ytterligare högst 800 000 befintliga aktier av serie B på samma villkor som i Nyemissionen.

Läs mer HÄR

Trianon avser att ansöka om listbyte till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

25 november, 2019

Styrelsen för Fastighets AB Trianon (publ) har beslutat att ansöka om listbyte från Nasdaq First North Premier Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Läs hela pressmeddelandet HÄR

Trianons valberedning för 2020 har utsetts

1 november, 2019

I enlighet med beslut på årsstämma 7 maj 2019 ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2019.

Läs PM HÄR

Delårsrapport januari-september 2019

31 oktober, 2019

PRESSMEDDELANDE 2019-10-31, kl 08.00

Delårsrapport januari-september 2019

” Vi fortsätter vår tillväxtresa genom att öka förvaltningsresultatet med 35 procent” säger Olof Andersson, VD Trianon. ”Vi har en fortsatt positiv syn på fastighetsmarknaden där hög efterfrågan på bostäder samt minskade vakanser gör att vi kan se fram emot fortsatt ökning av förvaltningsresultatet framöver.”

För resultat i korthet för perioden januari – september 2019, läs mer i länken nedan.

DR Q3 2019

Trianon säljer nyproduktionsprojekt med ungdomsbostäder på Sorgenfri i Malmö

2 oktober, 2019

PRESSMEDDELANDE 2019-10-02, kl 08.00

Trianon säljer nyproduktionsprojekt med ungdomsbostäder på Sorgenfri i Malmö

Trianon har tecknat avtal om att sälja en projektfastighet på Norra Sorgenfri i Malmö och köpare är Willhem. Fastigheten har ett överenskommet fastighetsvärde om 435 Mkr och tillträde beräknas ske då projektet färdigställts 2023.

PM Sorgenfri

Trianon på Financial Hearings 10 september på Berns!

11 september, 2019

Trianons VD Olof Andersson var i Stockholm under tisdagen och presenterade Trianon på Berns. Lyssna på presentationen HÄR

MKB och Trianon i unikt samarbete – vill satsa 42 miljoner i en allmännyttig stiftelse

27 augusti, 2019

MKB Fastighets AB och Fastighets AB Trianon planerar att tillsammans bilda en allmännyttig
stiftelse som ska investera i och stödja insatser för ökad trygghet och social hållbarhet i Malmö.
Genom att bilda en gemensam stiftelse vill MKB och Trianon etablera ett långsiktigt och konkret
samarbete i områden där bolagen är verksamma i Malmö.

Läs mer här

Trianon söker Kommunikations- & IR-chef med hållbarhetsinriktning

22 augusti, 2019

Vi förstärker nu organisationen med att söka en driven och affärsinriktad kommunikations-/ IR-chef med hållbarhetsprofil och som vill vara med att utveckla bolaget vidare.

Du ska ha erfarenhet från noterad miljö och ha arbetat med både finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering (GRI).  Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt och kommer att rapportera till Vice VD/CFO.

Vi kommer att göra intervjuer löpande så dröj inte med din ansökan.

 

Läs mer HÄR

Delårsrapport Januari-Juni 2019

21 augusti, 2019

PRESSMEDDELANDE 2019-08-21, kl 08.00

 

Delårsrapport januari-juni 2019

 

Resultat i korthet för perioden januari – juni 2019

  • Hyresintäkterna ökade med 27 procent och uppgick till 208,1 Mkr (164,0).
  • Driftsöverskottet ökade med 33 procent och uppgick till 129,5 Mkr (97,1) och överskottsgraden uppgick till 62 procent (59).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent och uppgick till 78,0 Mkr (61,4). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 9,1 Mkr (6,2).
  • Periodens resultat uppgick till 104,1 Mkr varav 100,5 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till juni om 2,92 kr (3,61).
  • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 136,0 Mkr (91,0).
  • Värdeförändring derivat uppgick till -88,0 Mkr (-22,8), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -74,6 Mkr (-11,7).

Läs hela pressmeddelandet HÄR

Läs delårsrapporten HÄR

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]