Trianon förvärvar bostadsprojekt i Svedala - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon förvärvar bostadsprojekt i Svedala

Trianon förvärvar bostadsprojekt i Svedala

2021-07-05
Trianon har tecknat avtal om förvärv av ett bostadsprojekt i Svedala omfattande cirka 3 700 kvm fördelat på 53 hyreslägenheter. Säljare är Wästbygg som kommer att byggstarta lägenheterna omgående och tillträde sker vid färdigställande. Det överenskomna fastighetsvärdet är cirka 112 Mkr.

Fastigheten Svedala 1:87 är en bostadsfastighet som kommer att byggstartas i augusti 2021 i Svedala, en av Malmös kranskommuner. Vid färdigställandet består fastigheten av 53 energieffektiva hyreslägenheter med rimliga hyror, då lägenheterna byggs med investeringsstöd.

Fastigheten som ligger i direkt anslutning till Svedala centrum och tågstationen får en uthyrningsbar yta om 3 700 kvm och ett hyresvärde om 5,5 Mkr. Tillträde sker när projektet är klart vilket planeras till sommaren 2023.

Förvärvet sker i bolagsform.

”Vi förvärvar återigen i Svedala och kompletterar därmed vårt befintliga bostadsbestånd, vilket är effektivt ur förvaltningssynpunkt och innebär stor potential till värdeskapande för bolaget” säger Olof Andersson, VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

040 611 34 97

[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och vice VD

040 611 34 85

[email protected]

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 88 fastigheter om 419 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 76 procent bostads- och samhällsfastigheter och 24 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2021 på cirka 10,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Trianon för investerare