Trianon förvärvar handelsfastighet i bostadsområdet Hermodsdal - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon förvärvar handelsfastighet i bostadsområdet Hermodsdal

Trianon förvärvar handelsfastighet i bostadsområdet Hermodsdal

2021-10-06
Trianon har tecknat avtal om förvärv av en handelsfastighet om cirka 1 700 kvm i Hermodsdal i södra Malmö. Säljare är Svenska Handelsfastigheter och hyresgäst är ICA Supermarket. Det överenskomna fastighetsvärdet är cirka 38 Mkr.

Fastigheten Malmö Hermodsdal 9 är en handelsfastighet med ICA Supermarket som hyresgäst, en butik i direkt anslutning till Trianons cirka 1 200 lägenheter i området. Uthyrningsbar yta är 1 700 kvm och hyresvärdet cirka 2 Mkr. Tillträde sker 11 oktober 2021.

Förvärvet sker i bolagsform. Förvärvet finansieras genom befintlig kassa.

”Att äga handelsfastigheter i direkt anslutning till våra 1 200 lägenheter i Hermodsdal stärker våra möjligheter att utveckla trivsamma och trygga bostadsområden för våra hyresgäster”, säger Olof Andersson VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
040 611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och vice VD
040-611 34 85
[email protected]

 

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 84 fastigheter om 415 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2021 på cirka 9,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.