Trianon förvärvar utvecklingsfastighet i centrala Malmö - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon förvärvar utvecklingsfastighet i centrala Malmö

Trianon förvärvar utvecklingsfastighet i centrala Malmö

2021-12-09
Trianon och Lernacken Fastigheter har i ett joint venture förvärvat fastigheten Smedjan 2 på Norra Sorgenfri i centrala Malmö, i dagsläget omfattande cirka 3 950 kvm. Tillträde sker 1 mars 2022. De båda bolagen avser att sätta igång detaljplanearbetet omgående avseende potentiella byggrätter för bostäder om cirka 8-10 000 BTA.

Den förvärvade fastigheten på Norra Sorgenfri är belägen i centrala Malmö. Norra Sorgenfri är ett av Malmös större stadsbyggnadsprojekt, en plats som tidigare varit ett område av industrikaraktär och som nu omvandlas till bostadsområde.

Den aktuella fastigheten Smedjan 2 är i dagsläget bebyggd med kontors- och lagerlokaler om cirka 3 950 kvm, varav cirka 2 700 kvm är uthyrda. Förvärvet sker i bolagsform och har finansierats genom befintlig kassa och upptagande av nya lån.

Både Trianon och Lernacken Fastigheter har erfarenhet av området, Trianon har bland annat ett projekt inom nyproduktion av cirka 400 lägenheter och Lernacken Fastigheter har byggt bostadsfastigheten Grytan. Båda ser en stor potential i Norra Sorgenfri.

”Vi är glada att förvärva ytterligare potentiella byggrätter på ett område som tillhör ett av stadens större stadsbyggnadsprojekt och ser fram emot att tillsammans med Lernacken Fastigheter utveckla bostäder på ett centralt och attraktivt läge” säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Bergman & Eek Advokat har varit legal rådgivare till Trianon och Lernacken Fastigheter.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040 611 34 85
[email protected]

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 145 fastigheter om 460 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 82 procent bostads- och samhällsfastigheter och 18 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2021 på cirka 11,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Trianon för investerare
Pressmeddelande 2021-12-09